...

Dokter Lemmens maakt zich die bedenkingen nadat de N-VA onlangs een wetsvoorstel formuleerde dat mensen met een ernstige medische voorgeschiedenis moet beschermen tegen discriminatie op het werk. Rechtstreekse aanleiding voor dat voorstel was het geval van een jongeman die geweigerd werd in het leger omdat hij twee jaar eerder voor kanker werd behandeld. Het leger eist namelijk een ziektevrije periode van vijf jaar. "Een absurd criterium dat geen enkele oncoloog kan onderschrijven", stelt Patrick De Groote, auteur van het wetsvoorstel.Dat de regels die het leger hanteert discriminatie in de hand werken, vindt ook Marc Lemmens. "Ik moet als arbeidscontrolegeneesheer waken over de toepassing van de wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie bestrijdt. Ik probeer de verantwoordelijken bij Defensie erop te wijzen dat de regels die zij toepassen, niet stroken met de geest van die wet."