...

Moslims in ons land zijn gisterenavond begonnen aan de ramadan, de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens deze periode van reiniging en bezinning nemen heel wat van hen hun medicijnen niet of niet op de gebruikelijke momenten in. Anderen nemen wel hun geneesmiddelen in maar weigeren erbij te eten, waardoor het therapeutisch effect kan veranderen.Het is daarom belangrijk als huisarts om alert te zijn voor het vastengedrag van uw islamitische patiënten. Spreek hen er zeker over aan en benadruk dat de islam geen onthouding voorschrijft als die gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Leg hen ook duidelijk uit wat de mogelijke negatieve gevolgen van een gewijzigd medicatie- en/of voedingspatroon zijn. Als ze dan nog steeds willen vasten, dan komt het erop aan de richtlijnen aan te passen aan de noden van de patiënt in kwestie.Op zijn website zet het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie alvast een reeks handige tips op een rij, en dat voor verschillende vormen van medicatie.RamadanIn België loopt de ramadan dit jaar van 9 juli tot en met 7 augustus. Tussen dageraad (nog vóór zonsopgang) en zonsondergang mogen moslims niet eten en drinken. Ook roken, vloeken, liegen, kwaadspreken en geslachtsgemeenschap zijn verboden.Voor sommige gelovigen is echter een uitzondering voorzien. Zo mogen zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie vasten een bedreiging voor de gezondheid of een belemmering van de genezing vormt, wel eten en drinken.