...

De Werkgroep Bevolkingsonderzoek van de Vlaamse overheid wil de screening van jonge sporters onder de loep nemen. Weer uitstel voor een goed project, vindt Rufij Baeke - terwijl de werkgroep niets onderneemt tegen 'losse flodders' van ziekenhuizen en ziekenfondsen.Rufij Baeke reageert heftig op berichten als zou het ziekenfonds Partena een enquête opzetten bij leden met diabetes. Daarbij zou ook een bloedafname plaatsvinden. "We zien een wildgroei aan initiatieven. Een cardioloog doet gratis screening naar ritmestoornissen. Op de markt van Willebroek organiseert een ziekenhuis screening voor diabetes. Dat de huisarts de spil is van de eerste lijn, wordt geheel uit het oog verloren. Voorafgaand overleg met de kringen is niet nodig. Het geld zou nochtans beter besteed zijn."De SVH-woordvoerder is ook niet erg te spreken over de Werkgroep Bevolkingsonderzoek. Goede bedoelingen genoeg, vindt hij. Maar ze spelen niet kort op de bal. "Tegen deze 'losse flodders' in de preventie onderneemt men niets. 'We zijn niet op de hoogte', luidt het." Maar het onderzoek van jonge sporters op cardiologische en orthopedische problemen dreigt op de lange baan geschoven te worden, omdat de werkgroep dat nu eerst wil bekijken. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert aan dat ze de protocollen nog niet hebben, terwijl die er al maanden liggen."Rufij Baeke is ook boos op het Nationaal Intermutualistisch College, omdat het adviseert de sportscreening niet deels terug te betalen vanuit de aanvullende verzekering. Gelukkig zou een van de kleinere ziekenfondsen dat advies al naast zich neerleggen, heeft Baeke vernomen.