...

Twee sprekers zullen tijdens de avond aan het woord komen. Juriste Christa Claes (KBC) bekijkt de aansprakelijkheid bij sportgeneeskundige activiteiten. Wat meer inzicht in verzekeringstechnische vraagstukken is zeker welkom.Jaak Fransen, advocaat en bondsprocureur Belgische Wielerbond, belicht ook de juridische aspecten van de sportgeneeskunde, maar focust meer concreet op de nieuwe Wada-code en op de specifieke verantwoordelijkheid van de sportarts.De voordrachten beginnen om 20.15 u. - vanaf 19.45 u. kunt u zich aanmelden. De toegang is gratis, maar u schrijft zich door een mail te sturen naar doc@vandermieren.be. De twee uur gelden volledig voor uw bijscholing als sportarts, maar ook is accreditering aangevraagd in ethiek en economie.