...

De deelnemers uit beide groepen dienden opdrachten te vervullen, beurtelings zittend en op een hometrainer waarop ze met een gemiddelde of hoge snelheid trapten. Het experiment moest een analyse mogelijk maken van de twee componenten van creativiteit. Enerzijds het divergerend denken, het vermogen om nieuwe ideeën te bedenken in een context waarin verschillende oplossingen mogelijk zijn en anderzijds het convergerend denken, de aanleg om een gepaste oplossing te vinden voor een welbepaald probleem. Over het algemeen behaalden degenen die sedentair leefden minder goede resultaten. De fietsoefening verminderde hun creatieve prestaties omdat ze te veel van hun energie opslorpte. De sportbeoefenaars daarentegen bleken uiterst doeltreffend in convergerend denken tijdens het fietsen. In beide groepen interfereerde de oefening evenwel met het divergent denken. De auteurs van het onderzoek geven aan dat sportbeoefening de hersenen stimuleert en met name het geheugen en de concentratie verbetert dankzij een betere bloeddoorstroming en een betere lichamelijke conditie. (referentie: Frontiers in Human Neuroscience, 2 december 2013, doi: 10.3389/fnhum.2013.00824)