...

Tijdens een besloten congres voor keuringsartsen in Gent stelt de vereniging Sport- en Keuringsartsen (SKA) morgen het screeningsprotocol voor sporters voor, waarna ze de pers een beknopte stand van zaken meegeeft van het sportmedisch onderzoeksprogramma voor Vlaanderen. Artsenkrant kon de intakewebsite voor de sporters op voorhand al even testen.Het protocol voor medische geschiktheidsonderzoeken staat bijna op punt. Morgen, in een eerste fase, stelt SKA het protocol exclusief voor aan de keuringsartsen, in Het Pand in Gent. In de volgende fase, die in februari van start gaat, kunnen de federaties hun accenten toevoegen. En later volgen introducties voor sportartsen en huisartsen en wordt de rest van het plan, inclusief de opleiding van huisartsen in het najaar van 2013, uitgerold in Vlaanderen.Dat het protocol er niet in één-twee-drie kwam, is niet meer dan logisch. "Dit is een werk van lange adem. Er zijn immers een pak partijen bij het project betrokken: huis-, sport- en keuringsartsen, artsenorganisaties, specialisten, overheden, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfondsen, enzovoort", legt Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA, uit. "Maar het resultaat zal er mogen zijn: een eenduidig sportspecifiek protocol met aandacht voor verschillende aspecten (cardio-, pneumo- en neurologie, orthopedie, ...), met een online luik dat geïntegreerd wordt in het EMD en dat beslissingsondersteuning zal bieden voor (huis)artsen."Door het protocol te differentiëren per sporttak, willen de betrokken partijen een echte meerwaarde bieden. "Dit mocht geen eenheidsworst worden", aldus Dr. Teulingkx. "Bepaalde luiken, zoals het orthopedisch luik, hebben wel een gemeenschappelijk gedeelte. Maar het sportspecifiek onderdeel brengt de risico's die kenmerkend zijn voor een welbepaalde discipline in beeld."Overzichtelijke intakemoduleNaast het screeningsprotocol voor artsen, werkte SKA ook een online intakemodule uit voor sporters zelf. Op de website www.sportkeuring.be kunnen zij binnenkort hun leeftijd opgeven en aangeven welke sport ze (willen) beoefenen. In de begeleidende heldere vragenlijst wordt onder meer gepolst naar de familiale anamnese, het medicatiegebruik, het rookgedrag en de sportintensiteit, en ook de lengte en het gewicht worden bevraagd. Daarna volgt een aanvullende sportmedische anamnese, die nagaat hoe het zit met allergieën, sportspecifieke blessures en neurologische en pneumologische klachten. En uiteindelijk volgt er een advies met betrekking tot het overgaan tot een sportmedisch onderzoek: raadzaam of niet."Op die manier geven we recreatieve en competitieve sporters de mogelijkheid om zelf al na te gaan of een preventieve sportscreening raadzaam is voor hen. Bij de voorstelling van die website zullen we evenwel benadrukken dat het advies geen reden mag zijn om sport af te zweren; niet sporten is bijna altijd ongezonder dan wel bewegen. Onze ultieme doelstelling is om zoveel menselijk gezond te laten sporten in zo optimaal mogelijke omstandigheden."