...

Van de nieuwe vereniging van Vlaamse sportdokters werden de contouren in juni al zichtbaar. Ze schiet deze maand officieel uit de startblokken onder de naam SKA, wat staat voor SportKeuringsArtsen. De groep vormt een onderdeel van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) die zich toelegt op studie en opleiding binnen de sportgeneeskunde. Op het beleid gaan wegen en de dagelijkse praktijk van sportartsen verbeteren is wat SKA wil doen.SKA overlegt momenteel met Medisch Verantwoord Sporten (MVS) en het kabinet van sportminister Muyters. De sportartsen hopen dat de minister zijn schouders zet onder een samenwerking tussen SKA en MVS, om een uniform screeningsprotocol voor amateursporters uit te werken. Doel voor SKA is om sport- en huisartsen een gestandaardiseerd werkmodel aan te reiken om de medische paraatheid van sporters te onderzoeken."We willen werken aan n transparant gezondheidsbeleid in de sport", legt sportarts Dr. Tom Teulingkx uit. Hij werd tot voorzitter van SKA verkozen. "Voorlopig schreven we al richtlijnen uit voor cardiaal preventieonderzoek in de sport. Die zijn terug te vinden op de webstek van MVS (1)."Dr. Teulingkx: "In oktober starten we met een literatuuronderzoek om na te gaan welke richtlijnen voor sportmedisch onderzoek er al bestaan in Belgien in het buitenland. Na nieuwjaar zullen we een eenvormig protocol uitwerken. Dat moet klaar zijn tegen oktober 2012." MVS bevestigt haar interesse in een eenvormig screeningsprotocol. Dr. Hans Cooman: "We zijn het idee inderdaad niet ongenegen. We kijken uit naar het concrete voorstel dat SKA zal indienen. Daarna zullen we ons advies aan de minister overmaken." Sportpaspoort Een tweede idee waar SKA op broedt is een zogenaamd sportpaspoort. Het attest dat de dokters na een screening afleveren, zou gedurende n jaar geldig zijn bij elke club, bond of sportmanifestatie. Het zou ook een vast tarief opgeplakt krijgen. Dr. Teulingkx: "Ideaal zou zijn als we ook een sportspecifieke tool kunnen integreren in het elektronisch medisch dossier voor huisartsen. Daarvoor willen we samenwerken met de universiteiten en de artsensyndicaten.""Ook de sportbonden moeten we meekrijgen in dit verhaal. MVS heeft daar een sterke link, we vertrouwen erop dat zal lukken. En het moet gezegd. De steun van sportminister Muyters wordt van vitaal belang." "In het verleden kwamen de initiatieven nog te vaak in verspreide slagorde. Ik heb het gevoel dat er nu een momentum is waarin alle partijen tezamen vooruit willen." Senaat Teulingkx vormt samen met Luk Buyse (VUB), Guy Deschutter (UZA) en Kris Van der Mieren het kernbestuur van SKA. "Niet toevallig zijn er twee collega-sportartsen bij die verbonden zijn aan de universiteiten, waarmee we de band willen aanhouden. Maar in een ruimere bestuursraad zit een sportarts uit elke provincie. Elk van de leden zal zich op een bepaalde topic concentreren. Er zijn nu twaalf bestuurders, maar nog meer kandidaten dienen zich ondertussen aan om mee op de kar te springen."Bekende namen in de raad van bestuur van SKA zijn onder anderen Vincent Vanbelle (sportarts bij de Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga), Jan Mathieu (teamarts wielerploeg Omega Pharma - Lotto) en AndrDebruyne (voormalig voorzitter van de VVS)."Met SKA willen we onze expertise ook ter beschikking stellen van de media. Denk maar aan een bijzondere pathologie uit de sportactualiteit, een dopinggeval of een sportdode. Vandaag worden nog te veel tegenstrijdige berichten over sport en gezondheid de wereld ingestuurd. Het mag er niet toe leiden dat mensen bang worden om te sporten. We willen met n stem spreken en meehelpen om de bevolking juister te informeren. Waar nodig verwijzen we door naar een specialist." "We installeren binnen SKA trouwens ook een raad van wijzen, met opinieleiders uit verschillende domeinen. Cardioloog professor Heidbuchel gaf daartoe de voorzet. Die raad noemen we onze senaat.""Inderdaad", lacht Teulingkx, "waar het BHV-akkoord de senaat afschaft, voeren wij hem in."