...

Verzekeringsmaatschappij Ethias kondigde vorige week aan dat ze cardiovasculaire ongevallen bij amateursporters gaat verzekeren. De vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) juicht dat plan toe en legt meteen de link met het sportmedisch geschiktheidsprotocol waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Sportverenigingen die aangesloten zijn bij Ethias, kunnen hun leden voortaan ook verzekeren voor cardiovasculaire ongevallen via de waarborg 'Een hart voor sport', zo raakte vorige week bekend. De nieuwe verzekering dekt ongevallen tijdens de sportactiviteit, de recuperatieperiode en op de terugweg na de activiteit. Ze geldt echter niet als er doping, alcohol en/of drugs in het spel zijn of als het om professionele sportbeoefening gaat.Hartfalen?SKA, de beroepsvereniging van Sport- en Keuringsartsen, is verheugd met het initiatief van Ethias. "Wij zijn blij dat ook verzekeringsmaatschappijen dit maatschappelijk en medisch probleem behandelen. Het is immers dubbel pijnlijk om als ouder naast het emotionele leed ook nog eens een financiële opdoffer te krijgen", laat ze weten in een persbericht. "We moeten wel opmerken dat 'plotse hartstilstand' in dit verband een betere term is dan 'hartfalen', de term die Ethias hanteert. Verwarring met chronische hartinsufficiëntie willen we vermijden."Om onomstotelijk aan te kunnen tonen dat een plots overlijden van een sporter een 'cardiaal' overlijden is, dient een autopsie te gebeuren. "En zoiets ligt uiteraard heel gevoelig bij de nabestaanden", beseft SKA, "maar het zou ons wel een schat aan informatie opleveren om in de toekomst de kwaliteit van het sportmedisch onderzoek nog te verbeteren."Voorkomen beter dan genezenDe sport- en keuringsartsen leggen ook de link met het sportspecifiek sportmedisch geschiktheidsprotocol dat momenteel tot stand komt met de steun van de overheid, universiteiten, experten, federaties, ziekenfondsen en artsensyndicaten. "Dat protocol, dat begin 2013 operationeel moet zijn, is in het leven geroepen om sportgerelateerde blessures en gezondheidsproblemen te helpen beperken of voorkomen, wat een direct voordeel oplevert voor de volksgezondheid en de verzekeringsmaatschappijen", klinkt het. "Voorkomen is nu eenmaal altijd beter dan genezen."SKA benadrukt wel dat het geschiktheidsprotocol meer zal omvatten dan enkel een cardiovasculaire screening. "We moeten naar de sporter in zijn geheel kijken. Idealiter wordt een verzekering van sporters die een bepaald medisch risico lopen, in de toekomst onlosmakelijk verbonden aan een sportmedisch geschiktheidsonderzoek volgens de regels van dat protocol."OverlegDe beroepsvereniging kondigt verder aan dat ze de komende weken en maanden grondig overleg plant met de sportfederaties, de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen. "Het onderwerp is immers te complex en de inzet te ernstig om in verspreide slagorde op te treden."