...

Amper enkele dagen na de publicatie van het KB dat de leeftijdsgrens voor terugbetaling van ivf verlaagt van 43 naar 41 jaar, meldde het kabinet Onkelinx dat het werd ingetrokken (zie AK 2298). Met heel wat onzekerheid als gevolg, want voor patiënten die met een behandeling gestart waren, trad het KB in kwestie wel degelijk in werking vanaf 1 februari. Een eerder zeldzame situatie, die met name de vraag deed rijzen hoe dat dan wel in zijn werk gaat, een KB terugtrekken. Maar weinig mensen in de sector kunnen daar met zekerheid op antwoorden. Donderdag stond er dan eindelijk een nieuw KB in het Staatsblad dat het eerste schrapt. Maar kan dat zomaar, een KB intrekken door gewoon een nieuw te publiceren, twee weken later? Marc Moens (Bvas) reageerde prompt: dit was een 'Valentijnsstaatsgreep' door minister Onkelinx. Volgens het syndicaat werd de procedure niet gerespecteerd, want aangezien het eerste KB langs het Verzekeringscomité en de medicomut was gepasseerd, moesten die twee stappen ook worden genomen om het in te trekken.Spoedprocedure "Klopt niet", zeggen ze bij het Riziv. Gezien de hoogdringendheid waarop de minister een beroep deed om het KB in te trekken, was het niet noodzakelijk om opnieuw het Verzekeringscomité en de medicomut te consulteren. De minister motiveert haar beslissing door het gebrek aan een overgangsperiode: "Gezien er geen overgangsperiode was voorzien voor patiënten die al met een behandeling waren gestart, hebben we alles in het werk gesteld om het KB zo snel mogelijk in te trekken zodat geen enkele patiënte in de kou bleef staan." Voor patiënten die zich lieten behandelen vanaf 14 februari was de situatie dus duidelijk: de aanvankelijke situatie was van kracht (terugbetaling tot 43 jaar) aangezien het KB van toepassing werd op de dag van publicatie, afgelopen donderdag dus. Maar voor vrouwen die een embryotransfer ondergingen tussen 1 en 13 februari bleef de verwarring bestaan. Ook hier lopen de meningen uiteen. Volgens de Bvas zijn de dames tussen 41 en 43 jaar oud die tijdens deze periode een embryo kregen ingeplant, onderworpen aan het KB dat de terugbetaling van de transfer op deze leeftijd schrapt. Het Riziv beweert het tegengestelde: de terugtrekking van het KB betekent dat het nooit heeft bestaan. "Patiënten tot 43 jaar die tussen 1 en 13 februari zijn behandeld, genieten dus wel degelijk van de terugbetaling van de embryotransfer", zegt Ri De Ridder, topman van het Riziv. Waarmee hij de twijfel die nog zou bestaan in de ivf-centra wil wegnemen.Werk overboord? Marc Moens betreurt verder het misprijzen van de minister voor het werk dat aan dit KB is voorafgegaan. Het kabinet probeert de gemoederen te bedaren en benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om al de geleverde inspanningen overboord te gooien. Integendeel, bedoeling is om op basis van het voorstel van de medicomut in een werkgroep een nieuw KB uit te werken. Volgens dokter Moens betekent deze stap terug van de minister een verlies van 780.000 euro voor de ziekteverzekering: met name de besparing die had kunnen worden verwezenlijkt door de leeftijdsgrens voor terugbetaling terug te brengen van 43 naar 41 jaar. Voor de fertiliteitscentra en hun patiënten betekent het uitstel nog enkele maanden respijt.France Dammel/V.Ca.