...

De wettelijke begrenzing van de werkweek van kandidaat-specialisten houdt de spoeddiensten al weken in de ban. Dat was helemaal niet nodig geweest als Milquet de Europese richtlijn correct zou hebben toegepast, zegt Dr. Jan Stroobants, voorzitter van de Belgische vereniging voor urgentiegeneeskunde. In een open brief aan de ministers Onkelinx en Milquet - die u hier integraal kan lezen - vraagt hij namens de Belgische vereniging van urgentieartsen waarom de wet geen uitzondering maakt voor spoeddiensten.Militaire artsen"De wet van 12 december 2010 is gebaseerd op een Europese richtlijn die een uitzondering voorziet voor artsen die meewerken aan 'de bescherming van de bevolking' zoals spoeddiensten en Mug's. Vreemd genoeg nam Milquet die uitzondering niet over", zegt Stroobants. "Zoals u merkt, hebben we intussen de tijd gevonden om de richtlijn zelf eens grondig te bestuderen. We zijn daarbij tot de hilarische conclusie gekomen dat de richtlijn helemaal niet correct is geplementeerd in de Belgische wet, met alle gevolgen vandien. Bij een juiste implementatie zou de richtlijn namelijk helemaal geen probleem stellen."Stroobants haalt het voorbeeld van de militaire artsen aan, die wel buiten de wet Milquet vallen. Op dat punt heeft de Belgische overheid de Europese richtlijn w correct gevolgd, in de richtlijn staat uitdrukkelijk dat de beperking van de arbeidsduur niet geldt "voor bepaalde activiteiten in overheidsdienst, bij voorbeeld bij de strijdkrachten". De wet van Milquet crert bijgevolg discriminatie tussen militairen en spoedartsen, zegt de Antwerpse urgentiearts. De spoedartsen overwegen dan ook om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om die discriminatie aan te vechten.LeidinggevendenEr zijn nog meer incongruenties tussen de Belgische wet en de Europese richtlijn. Zo staat in de wet Milquet expliciet dat leidinggevenden niet buiten het toepassingsveld van de wet vallen, terwijl de richtlijn precies het omgekeerde zegt. Een paar eenvoudige aanpassingen aan de wet volstaan om de medische permanentie 24 uur op 24 te garanderen aan de bevolking, en tegelijk de artsen in opleiding te beschermen tegen misbruik, maakt Stroobants zich sterk. "Indien er niet snel een politieke oplossing komt, zullen wij zelf alle rechtsmiddelen aanwenden om de bevolking van drama's te vrijwaren."