...

Dinsdag bleek uit een analyse van de Belgische spoeddiensten door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC), dat (te) veel patiënten op spoeddiensten eigenlijk geen spoedverzorging nodig hebben en dat de gefactureerde prestaties niet altijd overeenstemmen met de realiteit (zie Artsenkrant van deze vrijdag nr. 2410).BeCEP benadrukt dat ze in 2012 al aan het RIZIV een voorstel gedaan heeft om op een eenvoudige en transparante manier alle elementen in beschouwing te nemen die een verantwoorde kostendekking moeten garanderen. "Voorlopig is er nog geen positieve reactie gekomen die het moet mogelijk maken om hierop verder te werken", klinkt het."De voorstellen zijn ondertussen ook al overgemaakt aan het Kenniscentrum (KCE) om deze piste, na kritische evaluatie, mee in overweging te nemen bij hun aanbevelingen. Wij stellen overigens vast dat onze voorstellen van toen volledig in overeenstemming zijn met wat de huidige overheid beoogt.""Wij kijken uit naar een constructieve en leefbare oplossing voor onze spoedgevallendiensten ten behoeve van de bevolking en zullen ons zeer meewerkend opstellen indien we ook aan de onderhandelingstafel zouden worden uitgenodigd", aldus BeCEP.Die samenwerking is volgens de beroepsvereniging "essentieel" om een "realistischer beeld te schetsen van de urgentiegeneeskunde en de indianenverhalen die de sector onterecht in een slecht daglicht stellen tot hun ware proporties te herleiden".