...

De Belgische spoedartsen laten via een opvallende open brief aan de collega's hun ongenoegen blijken over de hernieuwde controverse rond de spoeddiensten. De beroepsvereniging vraagt dat "iedereen zich concentreert op zijn eigen job, binnen zijn eigen sector". Het zit de spoedartsen bijzonder hoog dat "velen zich geroepen voelen om zich te moeten moeien met de ingewikkelde aspecten van onze complexe sector". Ook in het parlement stond de spoed op de agenda. Meer huisartsenwachtposten in ziekenhuizen en hogere quota voor spoedartsen zijn de remedies die minister Onkelinx naar voor schuift. En die al meteen op politieke weerstand botsen. Over gebrek aan belangstelling hoeven spoeddiensten alvast niet te klagen. The Belgian College of Emergency Physicians zelf is allesbehalve gelukkig met de manier waarop dat debat de jongste maanden wordt gevoerd en vreest dat de huidige "negatieve stemmingmakerij zou kunnen leiden tot onverantwoorde besparingen en nodeloze investeringen zoals in de VS". Patiënten zijn het slachtofferOm hun argumenten kracht bij te zetten, verwijzen ze naar een actueel artikel uit de NEJM. Daarin wordt de situatie in Washington belicht, waar de overheid van plan is om de geldkraan dicht te draaien voor niet-noodzakelijke bezoeken aan de spoed door mensen met lage inkomens (van wie de zorg gefinancierd wordt door Medicaid). Een scenario waarvan vooral de patiënten het slachtoffer dreigen te worden, waarschuwt de beroepsvereniging. "Precies om die toegang te blijven garanderen, zijn er maatregelen nodig om het oneigenlijke gebruik van de spoed aan te pakken", zegt N-VA-senator en gynaecologe Elke Sleurs, die hierover minister Onkelinx in de Senaat aan de tand voelde. Zij pleit ervoor om de wet aan te passen zodat spoeddiensten het recht krijgen om niet-dringende patiënten na een korte triage door te sturen naar een huisarts. Minister Onkelinx gelooft eerder in hogere quota en stelt opnieuw de numerus clausus in vraag.