...

Dokter Luc Beaucourt - spoedarts op rust maar nog bijzonder actief - bevond zich in Myanmar toen de met gif geladen trein in Wetteren noodlottig uit de rails ging. Zijn mobieltje stond sindsdien roodgloeiend met vragen over de zwaar bekritiseerde aanpak van de ramp. "Op heel wat vlakken zijn daar fouten gebeurd, die onder meer te wijten zijn aan een gebrek aan ervaring. Om dat in de toekomst te voorkomen, pleit ik voor de oprichting van een vaste crisiscel, die in Vlaanderen kan ingezet worden bij elke mogelijk crisis of ramp. Vandaag krijgen burgemeesters en gouverneurs het verwijt dat ze geen ervaring hebben met rampbestrijding. Dat is ook logisch. Hoe groot is de kans dat zich een ramp van enige omvang voordoet tijdens een legislatuur? Daarom moet zoiets uit handen genomen worden van politici en toevertrouwd worden aan een team specialisten: artsen, verpleegkundigen, politie- en brandweermensen aangevuld met technici uit de industrie. Zij kunnen expertise en ervaring opbouwen, de nodige bijscholingen volgen en zo voor een vakkundige aanpak zorgen. Ik heb in Antwerpen jarenlang geprobeerd om dat uit te bouwen, door zelf naar elk incident of crisis te trekken. Maar het beleid wilde toen niet volgen."Geen discussiesHet voorstel van Luc Beacourt moet ook komaf maken met discussies over evacuaties. "Laat de specialisten van buiten de regio beslissen over de evacuaties en dat op basis van objectieve wetenschappelijke metingen en gegevens. Laat hen ook de communicatie verzorgen. De lokale overheden kunnen voor ondersteuning zorgen.""Bij een evacuatie hoor je steeds uit voorzorg te starten vanuit een maximale aanpak, om dan nadien eventueel af te bouwen. Niet omgekeerd. In Wetteren leidde de evacuatiebeslissing tot discussies over de precieze afbakening van de zones omdat daar natuurlijk electorale belangen opduiken. In Wetteren was het daardoor mogelijk dat een rustoord dat binnen de perimeter lag toch niet geëvacueerd werd. Dat zou niet mogen kunnen."Het voorstel krijgt alvast bijval van verschillende artsen en opiniemakers. Vanuit politieke hoek werd er eerder lauw gereageerd.