...

Dokter Stroobants vormt samen met Hilde Philips (huisarts in Deurne en onderzoeker aan het centrum voor huisartsgeneeskunde van de UA) het voorzittersduo van de Geneeskundige Dagen Antwerpen, die dit jaar in het teken staat van de spoedgeneeskunde. 'Brave new world' luidt de ondertitel van het meerdaagse symposium. De voorzitters leggen uit waarom."We kunnen niet blijven omgaan met urgenties zoals we dat nu doen", steekt Jan Stroobants van wal. "Er is nood aan verandering, op een transparante manier, en overal in het land gelijklopend. Met het symposium willen we een analyse maken: hoe gaat het er nu aan toe, waar situeren zich de problemen? Maar we willen vooral op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor morgen: wat maakt goede samenwerking moeilijk en hoe kan het in de toekomst beter?"'Samen werken'"De beste vorm van samenwerken is 'samen te werken', niet geëchelonneerd", benadrukt de Antwerpse spoedarts. "Verder willen wij de eeuwige discussie over al dan niet urgent anders benaderen: is zorg planbaar of niet? We bekijken de situatie op die manier vanuit het standpunt van de patiënt; die wordt geconfronteerd met niet-planbare situaties, waarvan sommige urgent of levensbedreigend zijn, andere niet."De huidige interacties en constructies werken soms remmend op een goede samenwerking ten bate van de patiënt, gaat het voorzittersduo verder. "Wij maken daarom tabula rasa en willen komen tot een concept waarover mensen gaan nadenken. Als we voelen dat er een draagvlak is of dat er een kiem kan groeien om in de toekomst de niet-planbare zorg anders te gaan organiseren, op een kostenefficiënte manier die goed is voor de patiënt en sociaal aanvaardbaar is voor de zorgverstrekkers, dan zijn we geslaagd in onze opzet."Eigen territoriumWild enthousiasme verwachten de voorzitters niet meteen. "In eerste instantie zal iedereen zijn eigen territorium willen verdedigen. Maar ik heb nooit begrepen waarom samenwerking er nu in de praktijk op neerkomt om er vooral voor te zorgen dat de ene niet op de andere zijn terrein komt", haalt Stroobants aan. Nog een stokpaardje van de GDA-voorzitters is de ontzuiling van de niet-planbare zorg. Hilde Philips: "Door schaalvergroting kunnen we veel performanter werken, en sociaal veel acceptabeler dan nu. Het zou de planbare zorg meteen ook ten goede komen. Stel je voor dat huisartsen inzetbaar zijn op een centrale locatie, samen met een aantal spoedartsen en specialisten die permanent oproepbaar zijn. Dan zitten we in een totaal nieuw concept. Het is kostenefficiënt en we kunnen leren van elkaar. Tegelijk komt er een einde aan discussies over 'die patiënt was eerder voor mij dan voor jou'."