...

De spoeddiensten van de Belgische ziekenhuizen kregen vorig jaar bijna 2,2 miljoen mensen over de vloer, zo leert het auditverslag van het Riziv dat Artsenkrant kon inkijken. Die toestroom was goed voor meer dan 3,2 miljoen prestaties in de uitgavenpost urgentiegeneeskunde. Dat komt omdat nogal wat patiten door meer dan n arts behandeld worden. Urgentisten namen twee derde (65%) van de prestaties voor hun rekening, gevolgd door acutisten (21%) en BAG-artsen (14%). Het percentage verwezen patiten bedroeg 30%, n procent minder dan in 2009. In absolute cijfers hebben 658.000 patiten zich met een verwijsbrief op de spoedafdelingen aangemeld. Meer dan 1,5 miljoen patiten zochten de spoedafdelingen op zonder doorverwijzing.Voor ongeveer een kwart van de patiten die op de spoed belanden, wordt een beroep gedaan op een 'bijgeroepen specialist'. Nog interessant om weten: het Riziv berekende de kostprijs per contact op de spoed; die ligt op 27,55 euro, en dat is iets lager dan in 2009.RadiologieSectoren die alleen al door hun budgettaire omvang bijzondere aandacht verdienen, zijn de klinische biologie en de medische beeldvorming. De uitgaven voor klinische biologie kenden een neerwaartse trend, ze daalden in 2010 met bijna 3% tot 1,163 miljard. De medische beeldvorming is nog een verhaal apart. Als enige specialisten krijgen de radiologen hun indexering pas op 1 juli, op voorwaarde dat er een blijvende besparingstrend wordt vastgesteld. Of de index er komt of niet, is nog niet uitgemaakt. Die knoop wordt op 4 juli doorgehakt. VertragingDe cijferaars van het Riziv houden alvast een slag om de arm. In het hoofdstuk over medische beeldvorming staat immers "dat de vooropgestelde trendcorrectie slechts voor 17,2 miljoen gerealiseerd wordt in de uitgaven 2010". En verder lezen we: "We stellen wel een vertraging in de groeivoet van de consumptie vast maar er is geen ree besparing." Afgaande op de eerste maanden van 2011 is er volgens andere bronnen wel sprake van een aanhoudende negatieve trend.