...

Huisartsen voeren allen samen jaarlijks ongeveer 18.191 spirometrietests uit. Sinds 2008 is dat aantal gestaag afgenomen. Tussen 2008 en 2017 was dat jaarlijks met gemiddeld 2,9% - tussen 2015 en 2017 ging het zelfs iets sneller achteruit, namelijk met 4%.De cijfers komen uit de dossiers over praktijkvariatie, die geraadpleegd kunnen worden op www.healthybelgium.be. Er is immers een grote variatie tussen de regio's. In Vlaanderen voeren huisartsen bijna dubbel zoveel spirometrietests uit dan in Waalse gewest, bijvoorbeeld.De verschillen die het Riziv in kaart heeft gebracht tussen de verschillende arrondissementen zijn nog veel groter: in het arrondissement met het hoogste aantal spirometrietests door de huisarts ligt dat aantal, rekening houdend met de bevolkingscijfers, bijna twintig keer zo hoog als in het arrondissement met het laagste aantal.Vooral in Limburg, en in iets mindere mate in het oosten van Vlaams-Brabant (onder meer rond Leuven) neemt de huisarts nog geregeld een spirometrietest af. Limburg is de enige Vlaamse provincie waar het gebruik van spirometrietests door de huisarts tussen 2015 en 2017 nog is toegenomen (jaarlijks met bijna 6%).In enkele West-Vlaamse regio's is de spirometrietest door de huisarts ook populair, maar hier was er duidelijk sprake van een daling.De huisarts verricht de spirometrietest vooral in de oudere leeftijdsgroepen - de patiënt is gemiddeld 51 jaar oud. De test wordt wat vaker afgenomen bij mannen dan bij vrouwen (45 à 46% vrouwen). Tests waarbij men niet de omkeerbaarheid van de luchtwegobstructie nagaat worden vaker afgenomen dan tests waarbij men wel de reversibiliteit meet - maar het aandeel van dit laatste soort tests neemt in de loop van de tijd wel toe (nu ergens halverwege tussen de 30 en 40%).Het budget dat het Riziv jaarlijks uitgeeft aan deze spirometrietests schommelt ongeveer rond de 271.000 euro.Bron: www.healthybelgium.be