...

De nieuwe nomenclatuur weerspiegelt beter de huidige praktijk. Wat de nomenclatuur speciaal maakt, is dat ziekenhuizen er maar toegang toe krijgen als ze over een multidisciplinaire spine unit beschikken. Daarin zitten de rugchirurg (neurochirurg en/of orthopeed), de revalidatiearts, de algoloog/anesthesist,... De spine unit bespreekt de moeilijke patiënten, met complexe pathologie, die al langdurig klachten hebben, of bij wie de therapie faalt.De oprichting van de spine unit maakt deel uit van een ruimer opzet om de behandeling van lagerugpijn, inclusief radiculaire pijn, en ook nekpijn in goede banen te leiden (zie ook AK 2525). "Het traject dat de patiënt volgt, is nu vaak vooral afhankelijk van de zorgverlener die hij het eerst consulteert", vertelt Van Schaeybroeck (neurochirurg in AZ Imelda Bonheiden en RZ Heilig Hart Tienen). "De aanpak verschilt ook erg van ziekenhuis tot ziekenhuis." Dat leidt in realiteit tot gefragmenteerde zorg, onnodige beeldvorming en hoge aantallen van infiltraties, osteopathische behandelingen, chirurgische ingrepen,..."Wanneer de overheid daarbij de uitgaven onder controle probeert te brengen, levert dat vooral lineaire besparingen op. De beroepsverenigingen, de Spine Society of Belgium (SSBe) voorop, hebben de zaak in handen genomen om bottom-up een efficiënt beleid voor rugpijnpatiënten uit te tekenen, met een rationele inzet van middelen." Ze bekeken de internationale richtlijnen. Samen met alle betrokkenen, ook de patiëntenverenigingen, tekenden ze een transmuraal klinisch zorgpad uit.Dokter Van Schaeybroeck, die de interuniversitaire cursus Management en Leadership voor Artsen volgde, werd afgelopen zaterdag laureaat met zijn posterpresentatie van dit project. Dat het om een project ging op nationale schaal met al zeer concrete resultaten gaf daarbij de doorslag. "Maar natuurlijk hebben buiten mijzelf nog vele andere mensen hun schouder onder deze onderneming gezet."