...

Een SumEHR aanmaken is de verantwoordelijkheid van de arts die het GMD bijhoudt - of een arts uit dezelfde groepspraktijk. Zo vernam Bvas uit het document op 17 juni 2019.Die arts moet ervoor zorgen dat het SumEHR up-to-date wordt gehouden. Wanneer er belangrijke nieuwe informatie is, maakt de arts een nieuw SumEHR aan. Maar ook zonder nieuwe informatie moet hij op tijd en stond een nieuw SumEHR publiceren.De arts moet er ook over waken dat er maar een versie van SumEHR beschikbaar - uiteraard de laatste. Een patiënt die een SumEHR heeft in Vitalink moet er geen hebben in Abrumet, of in het Reseau Santé Wallon (en hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere eerstelijnskluizen).VerantwoordelijkheidDokter Reinier Hueting van Kartel onderstreept wel dat de verantwoordelijkheid bij de zorgverlener blijft liggen die het SumEHR raadpleegt.De beschikbaarheid van een SumEHR betekent niet dat hij geen volledige anamnese moet uitvoeren (in zoverre dat mogelijk is), en dat hij niet moet nagaan of er geen andere belangrijke informatie aanwezig is.Het SumEHR kan onvolledig zijn omdat de GMD-houdend huisarts nog niet de tijd heeft gehad om het document bij te werken. Maar ook omdat de patiënt gevraagd heeft om bepaalde dingen niet in het SumEHR te vermelden.In versie 2 zal overigens zijn aangegeven dat er op verzoek van de patiënt dingen zijn weggelaten uit het SumEHR. Of zo een vermelding dan slaat op het SumEHR in zijn geheel dan wel of duidelijk zal zijn in welk onderdeel ervan informatie is weggelaten, kon hij niet al met zekerheid vertellen. "De nieuwe versie van het SumEHR is al een tijd lang klaar, we kijken er dan ook naar uit dat die eindelijk beschikbaar komt", geeft hij nog aan.