...

Dat zegt professor Pieter Mestdagh (UGent), principal scientist bij het Gentse Biogazelle. Het bedrijf lanceerde recent een covid-PCR-speekseltestplatform om werknemers herhaaldelijk te testen op de werkvloer. Tijdens de eerste golf participeerde Biogazelle aan het consortium dat toenmalig minister Philippe De Backer (Open VLD) oprichtte. Doel daarvan was het opdrijven van de testcapaciteit. Pieter Mestdagh: "In mei-juni 2020 coördineerden we mee de nationale speekselstudie. De resultaten daarvan waren vrij bemoedigend." Om speekseltesten in de praktijk uit te rollen, startte het bedrijf met de uitbouw van een platform. "Dat was veel werk," aldus professor Mestdagh. "Maar na validatie en een proefproject kunnen we nu dus samen met de preventiediensten starten met de toepassing ervan op de werkvloer. Daar vinden immers heel wat besmettingen plaats. De regering riep trouwens op om breed te testen met antigensneltesten." De alternatieve PCR-speekseltest van Biogazelle biedt een aantal voordelen ten opzichte van de antigensneltesten. Pieter Mestdagh: "De werknemer doet 's morgens, thuis, zelf speeksel in een opvangcontainertje met trechter en brengt dat staal mee naar de werkvloer. Vervolgens gaat een doos met de speekselstalen van alle werknemers via een koerierdienst naar ons labo in Zwijnaarde." Grootste voordeel van de speekseltest is dat de preventiedienst van het bedrijf geen medisch geschoold personeel moet inzetten. Bij staalafname via een diepe neus of keelwisser is dat wel het geval. "De speekseltest is ook aangenamer dan een diepe neuswisser, zeker als dit tweemaal per week moet gebeuren", zegt Mestdagh. Het resultaat van de antigensneltest is 15 minuten na afname bekend, het resultaat van de speekseltest in de loop van de dag dat men het staal ophaalde. "De betrouwbaarheid is vergelijkbaar met die van de klassieke PCR-testen", voegt prof. Mestdagh eraan toe. "In principe zijn er geen vals-positieve resultaten, de test is hetzelfde als bij de neuswisser, maar dan met speeksel. De gevoeligheid ligt iets lager dan bij de PCR-neuswisser maar is minstens even gevoelig als de antigensneltest, waarschijnlijk zelfs beter." De speekseltest kan een matige tot hoge virale lading bij symptomatische of - zoals meestal in een bedrijf - pre- en asymptomatische werknemers identificeren. Volgens Mestdagh kennen alle grote preventiediensten het platform nu. "Het is aan de preventieartsen om te beslissen of ze al dan niet breed testen. Risicoanalyse kan gebeuren naar aan- leiding van een positief geval én het kan preventief. Bijvoorbeeld in bedrijven waar werknemers de maatregelen om afstand te houden moeilijk kunnen opvolgen." Mestdagh benadrukt wel dat de staalafname op basis van vrij- willigheid gebeurt. Hoe gaat het in de praktijk? Werk-nemers identificeren zich in eerste instantie met een QR-code op het IT-platform. Dat is hun persoonlijke eID waarmee ook hun testresultaten geregistreerd worden en die elke deelnemer ontvangt. De werknemer kan ook zijn analyseresultaten raadplegen. Elk staal heeft daarnaast een streepjescode. De verwerking van de gegevens gebeurt geanonimiseerd en die informatie gaat ook naar Sciensano en de preventiearts van het bedrijf. "Enkel de klinisch bioloog van het labo Nuytinck waarmee we samenwerken, kan de werknemers identificeren." Een test kost 16,95 euro - met inbegrip van het afname-device en de testanalyse. Daarbij komt een eenmalige kost van 4 euro voor de QR-identificatie/kaartje en 50 euro per groepstransport naar het lab. Het lijkt veel maar professor Mestdagh wijst erop dat bij de gratis antigensneltest van de overheid medisch personeel moet worden ingezet. Daaraan hangt qua loonlast uiteraard ook een prijskaartje. Volgens Mestdagh heeft Biogazelle een quasimonopolie in Vlaanderen. "Wel zijn de universitaire ziekenhuizen betrokken bij het nationale speekseltestproject voor scholen. En in Wallonië is de universiteit van Luik en een geaffilieerd bedrijf zeer actief met speekseltesten bezig", zegt Pieter Mestdagh nog.