...

Wetenschappers van de universiteit van Kopenhagen hebben die cellen nauwkeurig onderzocht en zo aangetoond dat ze FoxA1 tot expressie brengen, een gen waarvan de functie tot nog toe onbekend was. De vorsers hebben ontdekt dat het gen in kwestie een moleculaire cascade op gang brengt, waardoor de regulerende T-lymfocyten veranderen in moordmachines. Door de expressie van het gen te forceren, zijn de wetenschappers erin geslaagd om bij muizen met multipele sclerose (MS) de inflammatie in de hersenen te verminderen en de progressie van deze auto-immuunziekte te vertragen. Of dit veelbelovende resultaat ook voor mensen geldt, moet nog blijken. In verband met MS wijzen we nog op een andere studie, van de universiteit van Michigan. (2) Amerikaanse vorsers hebben aangetoond dat de vermoeidheid waarvan zoveel MS-patiënten chronisch last hebben, mogelijk ook verband houdt met obstructieve slaapapneu. En voor die aandoening zijn er wel degelijk doeltreffende behandelingen, zoals beademing met continue positieve druk. referenties: (1) Nature Medicine, 16 februari 2014, doi:10.1038/nm.3485 (2) Journal of Clinical Sleep Medicine, 2014, doi.org/10.5664/jcsm.3442)