...

Bijna alle besparingsmaatregelen uit het akkoord (4.4.1 en 4.4.2) werden aangenomen op twee na. Het gaat om de geoceerde potentialen (neurologie) en de selectieve toewijzing van de echografie per specialisme (radiologie). Zoals bekend worden voor de radiologie nog enkele stevige knopen doorgehakt na de halfjaarlijkse audit van eind mei. Tot nu toe zijn ze niet zeker van hun index. Spannende tijden nog. Gestandaardiseerd voorschrijfformulier afgeketst Sinds 2002 al probeert de werkgroep medische beeldvorming een gestandaardiseerd voorschrijfformulier rond te krijgen. Men zou alleen moeten aanduiden waarom men van bestaande guidelines afweek. Dat leek er na wat omzwervingen aan te komen, maar de medicomut oordeelde dat het toch nog wat te ingewikkeld was. Het telde niet minder dan drie bladzijden, manueel in te vullen door de aanvrager - doorgaans de huisarts - en de radioloog. 'Niet meer van deze tijd, te zwaar op de hand', luidde het harde oordeel van de artsenbank. Op zich kan het formulier nochtans nuttige informatie bevatten over de afwijkingen van guidelines, maar eerst zal het dus nog wat praktischer moeten worden. Daarom verhuisde het naar een ad-hocwerkgroep. "Onder meer Marc Justaert zou het graag zo snel mogelijk goedgekeurd willen om het voorschrijfgedrag in te perken", licht Marc Moens toe. De stralingsdosis per patit is in deze tijden al langer een gevoelig onderwerp.Moens toont zich tevreden met de administratieve vereenvoudiging in de klinische biologie. Daar bestond al 19 jaar een regeling voor 16pseudonomenclatuurnummers (vier niveaus van forfaitaire honoraria met telkens twee nummers, en dat zowel voor de geaccrediteerden als de niet-geaccrediteerden). Een nieuw KB brengt dat aantal terug tot acht: vier voor de geaccrediteerden, vier voor de niet-geaccrediteerden. Aan de hoegrootheid van de honoraria zelf verandert er niets. Op het ene nieuwe nummer dat de twee vorige nummers vervangt, wordt het bedrag van de som geplakt. Daarbovenop komt 1,40% index die op 1 mei dus ingaat.Het licht werd tot slot op groen gezet voor een brochure om het voorschrijfgedrag in de klinische biologie te beheersen. Die zal naar alle artsen worden gestuurd. Ze omvat drie elementen over voorschrijven: voor een 'gezonde burger' die zich aandient voor een check-up; voor soa's en risicogedrag; en voor zwangerschap. Met de brochure hoopt de Task Force Perl de laatste besparingsgaten in de klinische biologie dicht te rijden. Het gaat om een resterend bedrag van 14,9 miljoen van de oorspronkelijk gevraagde 50 miljoen besparingen. Het effect van de brochure wordt op ruim 10 miljoen euro geraamd.