...

De vereniging wil een een uniek aanspreekpunt zijn voor de overheid. Katalysator voor de VASO-AMSF waren onder meer de academisering van de opleiding en de nieuwe wet over de werkduur. Deze nieuwe regels werden niet overal even correct toegepast, met acties tot gevolg. Snel bleek overleg op nationaal niveau nuttig.Alle Belgische universiteiten zijn erin vertegenwoordigd. VASO-AMSF staat voor Vereniging voor Arts Specialisten in Opleiding - Association des Médecins Spécialistes en Formation.VASO-AMSF wil voornamelijk een optimale opleiding van alle assistenten, ongeacht of ze hebben toegezegd voor een werkweek van 60 uur of niet. Het is voor de vereniging onaanvaardbaar om de opleidingsduur hiervoor te verlengen. Een correcte vergoeding is noodzakelijk. Al te vaak draait de specialist in opleiding immers overuren op zeer onregelmatige tijdstippen (weekend, nacht).