...

Herhaaldelijk lopen bij Volksgezondheid in Duitsland klachten binnen over de te lange wachttijden van patiten als die een afspraak vragen met het ziekenhuis.Dat recht op tijdige specialistische zorg mag niet uitgehold worden. Daarom dringt Volksgezondheid aan op een precisering in de wet. Het amendement moet het recht vastleggen op verzorgingsmanagement en de noodzakelijke follow-up na ontslag uit het ziekenhuis.Redelijke wachttijdenHet komt er nu op aan om precies af te spreken welke 'wachttijden voor een afspraak' redelijk zijn.Krijgt de patit geen afspraak binnen een redelijke termijn en kan het ziekenhuis die niet nakomen na een verwittiging van het ziekenfonds, dan mag het ziekenfonds een ambulante behandeling in het ziekenhuis afdwingen. De kosten van de behandeling en de bemiddeling kan het ziekenfonds dan aftrekken van de totaalvergoeding, meldt ons zusterblad Aerztezeitung.