...

Wie de grafieken vergelijkt, merkt dat de aantallen prestaties in de periode 2002 tot 2011 voor zowel huisartsen als specialisten een opwaartse curve vertonen.De huisartsenlijn daalt eerst lichtjes, klimt dan fors tussen 2007 en 2009 (het gevolg van de integratie van zelfstandigen) en maakt vervolgens een opvallend knikje in 2010, om dan weer te stijgen. Een heel ander beeld bij de specialisten, waar het aantal raadplegingen jaar na jaar is blijven stijgen, met alleen een stagnatie in 2010. Dan verlopen de curves voor de uitgaven veel gladder. Maar terwijl ook deze lijn bij de huisartsen een knikje maakt rond 2010, blijven de uitgaven voor specialisten steil klimmen. Een belangrijke nuance: de grafiek vertelt alleen iets over de evolutie van de intellectuele prestaties. Technische prestaties blijven buiten beeld.* Huisartsen: In 2011 leverden alle Belgische huisartsen samen afgerond 50,5 miljoen prestaties. Tien jaar later zijn dat er 56 miljoen geworden, een stijging met 11%. De uitgaven voor huisartsenprestaties stegen van 671,42 miljoen in 2002 tot 1,129 miljard in 2011: een stijging met 68,2%.* Specialisten: Op tien jaar tijd steeg het aantal consultaties bij specialisten met 4,5 miljoen tot afgerond 27,5 miljoen, een stijging met bijna 20%. In vergelijking met 2002 gaf het Riziv in 2011 87% meer uit aan raadplegingen bij specialisten. Terwijl het aantal raadplegingen even stagneerde rond 2010, bleven de uitgaven onverminderd stijgen.