...

De Artsenorganisatie Noord West-Vlaanderen overkoepelt de Koninklijke Geneeskundige Vereniging van Brugge en het Noorden (KGBN) en de tien jaar geleden opgerichte huisartsenkring Huisartsen van Brugge en Omgeving (HABO vzw)."We hebben verschillende gemeenschappelijke doelen", zeggen psychiater Chris Bervoets, voorzitter van KGBN, huisarts Piet Vermeire, voorzitter van HABO, en bestuurslid van de artsenorganisatie huisarts Françoise Loose. "Het aanbieden van een navormingsprogramma en het bevorderen van contacten tussen artsen onderling zijn er de belangrijkste van."HuisartsenwachtpostDe huisartsenkring heeft als bijkomende wettelijke taak de huisartsenwachtdienst in de regio optimaal te organiseren. Daarenboven vertegenwoordigt HABO de huisartsen in alle overlegorganen van de eerstelijnszorg."We hebben het dan over apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, lokaal gezondheidsoverleg, lokale besturen en ga zo maar verder. Op één jaar tijd noteerden we 162 overlegmomenten. Vijftig huisartsen nemen gemandateerd één of meerdere taken op voor de huisartsenkring", legt dr. Piet Vermeire uit. "Zo gaan bestuursleden van onze vereniging ook op regelmatige basis in overleg met de vijf ziekenhuizen van de regio."De huisartsenkring beschikt al sinds 2007 over een wachtpost, maar pionierde ook in het 1733-project, door al in 2009 in het systeem te stappen, in samenwerking met de hulpcentrale van de brandweer.