...

De verschillende overheden, maar ook patiëntenverenigingen en artsen- en verpleegkundigenorganisaties, zetten hun schouders onder het "certificaat in de milieugeneeskunde". Yseult Navez van de FOD Volksgezondheid: "Er komt ook extra aandacht voor zogeheten milieugeneeskunde en er zal continu opleiding worden aangeboden. Het duurt wel vijf jaar vooraleer alles operationeel is."Op dit ogenblik is er geen op weinig aandacht voor het leefmilieu in het hoger onderwijs. "Nochtans lijdt de gezondheid vaak onder milieuomstandigheden. Door hier rekening mee te houden, kunnen gezondheidsprofessionelen sneller een accurate diagnose stellen, ziektebeelden voorkomen en aandoeningen bestrijden."Naast milieugeneeskunde als element in de basisopleiding kunnen artsen, verpleegkundigen enz. een cerftificaat milieugeneeskunde halen. Een dergelijk certificaat bestaat bijvoorbeeld al voor tabakologen, die mensen willen helpen stoppen met roken. "Het is een officieel certificaat, wat wel minder zwaar weegt als een specialisatie. Maar het laat gezondheidswerkers wel toe zich verder te specialiseren."De universiteiten zullen voor deze opleidingen samenwerken, nog volgens de FOD Volksgezondheid