...

De partij lichtte haar plannen toe bij monde van moeder en dochter Léona en Maya Detiège, respectievelijke senator en kamerlid voor SP.A. "Het is puur toeval dat we hier samen zitten", zo zei Léona, "dat komt omdat ik Marleen Temmerman ben opgevolgd als senator en haar takenpakket in de commissie Sociale Zaken heb overgenomen."Beide politica stelden vier wetsvoorstellen voor waarmee hun partij de drempels in de gezondheidszorg wil wegwerken. Het meest opvallende is alvast een verfijning van de bestaande ziekenhuiswetgeving waardoor het niet verlenen van medische bijstand "wegens de vermogenstoestand van de patiënt" verboden wordt. "We evolueren naar Amerikaanse toestanden waar je eerst je kredietkaart moet bovenhalen voor je een dokter te zien krijgt", zei Léona Detiège. Het voorgestelde verbod geldt voor ziekenhuizen, artsen, tandartsen en apothekers.Hippocrates volstaat nietHet recht op medische bijstand is vastgelegd in de Belgische grondwet en in verschillende internationale verdragen. Toch wil SP.A dat het nogmaals in de wetgeving wordt opgenomen. Waar niet wordt over gesproken, is de eed van Hippocrates en de deontologie van het geneeskundig korps dat er van uitgaat dat er altijd medische bijstand wordt verleend aan wie het nodig heeft. "Er is een verschil tussen theorie en praktijk", reageerde Maya Detiège, "een eed alleen is niet voldoende.""Ook te hoge prijzen kunnen worden gebruikt als afschrikking om minder vermogende patiënten af te stoten", vulde Léona Detiège aan. Was het dan geen idee om de Orde te versterken in haar controle op het toepassen van die deontologie? Vertrouwt de SP.A de artsen dan niet via zelfregulatie? "De Orde is een ander dossier", zei Léona Detiège, "daar wordt al jaren aan gewerkt en dat is blijkbaar een erg moeilijke zaak."Voorschotten afschaffenVerder wil de SP.A het hanteren van voorschotten bij medische behandelingen definitief afschaffen. "Het voorschot moet worden beschouwd als een vorm van voorwaardelijke weigering en bijgevolg als een financiële beperking van het recht op gezondheidszorg", zo staat te lezen in de verantwoording van het wetsvoorstel. Verder moet een patiënt vooraf weten wat een ziekenhuisopname hem kost. Het opnameformulier moet transparanter en duidelijker. Het moet vier rubrieken vermelden: de totale verblijfskost, de totale farmaceutische kost, de totale erelonen en ereloonsupplementen en de totale kost voor implantaten en medische supplementen. Dat alles ten slotte moet aan de patiënt worden doorgerekend op één factuur. Komt er toch nog een vervolgfactuur dan moet dat duidelijk op de eerste factuur worden vermeld.De SP.A heeft de vier voorstellen neergelegd in Kamer en Senaat en zegt nu werk te willen maken van de uitvoering ervan.