...

De auteurs concluderen dat de morbiditeit het eerste jaar na onderbreking van de behandeling toeneemt, en dat vooral kort na de onderbreking. 2 tot 5 jaar later blijkt er geen verschil in morbiditeit meer te bestaan. (referentie: Skeie I et al. Eur Addict Res. 2013;19:194)