...

Het akkoord maakt het voor alle patiënten die lijden aan paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en aan het atypisch hemolytisch en uremisch syndroom (aHUS) mogelijk te genieten van een terugbetaling door het Riziv van hun behandeling met Soliris", zo staat in een persbericht van de minister.Handelsgeheim"Het akkoord, dat op de twee indicaties van toepassing is, werd mogelijk dankzij de inspanningen van de farmaceutische firma en van de overheid", aldus Onkelinx. De minister voegt er nog aan dat dat de modaliteiten van het akkoord, die handelsgeheim bevatten, vertrouwelijk blijven.De terugbetalingsprocedure treedt op 1 juli 2013 in werking. Intussen neemt Alexion alle eventuele nieuwe behandelingen van het atypisch hemolytisch en uremisch syndroom (aHUS) kosteloos op zich.