...

Het Rode Kruis-Vlaanderen wijst erop dat het op vele plaatsen aanwezig is en daardoor ook snel in actie kan schieten. De organisatie gaat in de eerste plaats de meest concrete noden in de getroffen regio oplijsten. Op basis van die analyse worden concrete noodhulpacties ondernomen. Hulpvragen inventariseert het Rode Kruis in rechtstreeks overleg met lokale overheden en diensten.Drie manieren zijn er om aan deze hulp bij te dragen: door financiële steun te betuigen, door als vrijwilliger mee te werken of door goederen te doneren. Bij dit laatste gebaar van goede wil vraagt Rode Kruis -Vlaanderen wel nog wat geduld te oefenen tot de acute fase voorbij is.Alle informatie en modaliteiten vindt u op www.rodekruis.be/helpenhelpt/