...

Solidaris verwijst naar de cijfers van het Beheerscomité voor de Sociale Zekerheid die vrijdag werden gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de ziekteverzekering een inspanning van 387 miljoen moet leveren. Wat het rapport niet vermeldt, benadrukt Solidaris, is dat de regering al tijdens de begrotingsonderhandelingen van oktober 2022 en maart 2023 beslist heeft de groeinorm in de ziekteverzekering terug te schroeven van 2,5% in 2023 naar 2% in 2024. Bovendien besloot men niet alle voorziene middelen in de begrotingsdoelstelling toe te wijzen aan de financiering van de gezondheidszorg in 2024. Daarnaast is het voor Solidaris niet aanvaardbaar dat de farmaceutische industrie slechts 40 van de 387 miljoen euro voor haar rekening neemt. "Een veel te bescheiden bijdrage", zo luidt het.Omdat er nog veel onzekerheden zijn over de mogelijkheden om budget vrij te maken voor nieuwe initiatieven in 2024 vraagt Solidaris met aandrang de budgettaire inspanning in de gezondheidszorg te versoepelen."Met de vrijgekomen marge kan de toegankelijkheid van de zorg en het welzijn van het zorgpersoneel verbeterd worden," besluit het socialistische ziekenfonds.