...

Solidaris en Centrum ZitStil, het kennis- en expertisecentrum ADHD, stuurden via het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) een vragenlijst naar 555 Vlaamse kinderpsychiaters en pediaters. De respondenten vinden het bestaande terugbetalingskader voor ADHD te star. Ze vinden dat een bredere terugbetaling van geneesmiddelen nodig is en vragen terugbetaling voor niet-medicamenteuze behandelingen.Bijna de helft van de bevraagde psychiaters en pediaters geeft aan vaak (28%) tot heel vaak (16%) twee verschillende vormen van methylfenidaat met elkaar te combineren. In die situatie wordt slechts een van beide terugbetaald. Heel wat artsen benadrukken in de bevraging dat één vorm van methylfenidaat niet volstaat. Een minderheid vult de behandeling met methylfenidaat daarom aan door een ander type ADHD-medicatie voor te schrijven zoals guanfacine (11%), atomoxetine (15%) of lisdexamfetamine (19%). De meerderheid (79%) van de bevraagde artsen zegt bovendien dat de kostprijs van een behandeling vaak tot heel vaak een impact heeft op de keuze van ADHD-medicatie. De helft stelt dat ze om financiële redenen een therapie met niet-terugbetaalde ADHD-medicatie vaak (38%) tot heel vaak (15%) niet opstarten, of stopzetten.Een andere tekortkoming is dat ADHD-medicatie niet terugbetaald wordt voor patiënten ouder dan 18 jaar, hoewel in meer dan de helft van de gevallen ADHD ook doorwerkt op jongvolwassen leeftijd. Bijna alle bevraagde artsen (94%) pleiten voor terugbetaling van methylfenidaat voor mensen met ADHD die ouder zijn dan 18 jaar. Ze vinden het ook onlogisch dat momenteel het goedkoopste methylfenidaat op de markt (Medikinet) niet wordt terugbetaald.Niet-medicamenteuze behandelingen Voor niet-medicamenteuze behandelingen is er geen duidelijk terugbetalingskader. De meerderheid van de psychiaters denkt dat ze wellicht minder geneesmiddelen zouden voorschrijven als niet-medicamenteuze therapieën terugbetaald zouden worden.De niet-medicamenteuze therapieën die het vaakst worden voorgeschreven zijn psycho-educatie over ADHD zelf (90%), psycho-educatie over de medicatie (72%), oudertraining (67%), vaardigheidstrainingen (63%), psycho-educatie op school (58%) en cognitieve gedragstherapie (48%).Solidaris pleit voor een gestructureerd zorgtraject voor ADHD. Een brede en multidisciplinaire aanpak zou toelaten om de zorg voor mensen met ADHD te verbeteren. "We zijn overtuigd dat een ADHD-zorgtraject voor een betere behandeling en een geoptimaliseerd gebruik van ADHD-medicatie kan zorgen. Nu wordt het voorschrift soms afgestemd op het budget, niet op de noden van de patiënt. Kinderen die nu terugbetaalde ADHD-medicatie nemen, zouden dan een betere toegang tot niet-medicamenteuze behandelingen krijgen. En voor wie nu al ADHD-medicatie neemt zonder terugbetaling, zal zo'n zorgtraject een betere vergoeding maar ook een betere opvolging betekenen," zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris.