...

Uiteraard stond de socialistische topman eerst stil bij de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Hij noemde het de plicht van de socialistische leiders in Europa om tot een de-escalatie scenario te geraken. Paul Callewaert benadrukte dat het socialistisch ziekenfonds, als deel van de socialistische beweging, iedereen de kans moet geven bij te dragen aan een welvarende samenleving op basis van solidariteit. "Dat is ook de basiswaarde en de roots van het socialistisch ziekenfonds. Het vertaalt zich in de nieuwe naam Solidaris."Hij verwees naar verworvenheden zoals de index, de sociale zekerheid enz. "De automatische index blijft een investering die loont", dixit de algemeen secretaris. "Federaal verkoos men na jaren van besparingen te investeren in gezondheidszorg. Er is een jaarlijkse toename van het budget met 730 miljoen, er zijn punctuele investeringen van 200 miljoen in geestelijke gezondheidszorg en 45 miljoen in tandzorg. Zo wordt de toegankelijkheid van de zorg bevorderd."Tegelijk haalde Paul Callewaert zwaar uit naar de Vlaamse regering. "In Vlaanderen blijft de gierigheid de wijsheid versmachten", zo luidt het in de 1 mei boodschap. "Investeren in meer toegankelijkheid van zorg blijft vandaag dode letter." De maandelijkse premie van 130 euro waarop zwaar zorgbehoevenden thuis of in een rustoord recht hebben om zware kosten te dekken werd niet geïndexeerd. "Onze vraag viel op een koude steen", betreurt Callewaert. En dan is er het niet-dringend ziekenvervoer, een Vlaamse bevoegdheid. Terecht legt men strenge kwaliteitseisen op. "Maar om de stijgende kosten daarvan op te vangen, vragen we financiële ondersteuning", aldus Paul Callewaert. "De ziekenvervoerders investeren hierin, de ziekenfondsen komen voor miljoenen euro tussen en de federale overheid deed dit jaar een extra inspanning. De Vlaamse overheid, bevoegd voor deze materie, blijft oorverdovend stil en betaalt niets, 0,0. Als dat een voorafspiegeling is van een gezondheidszorg in Vlaamse handen dan vrezen we het ergste," besloot Paul Callewaert.