...

De nieuwe DAA of direct-acting agents tegen hepatitis C zijn veel doeltreffender dan de vroegere standaardbehandelingen met interferon. Maar ze zijn ook duur. Totnutoe werden ze enkel terugbetaald bij patiënten met al een uitgebreide leverfibrose (F3) of levercirrose (F4). Er is nu sprake van een uitbreiding van de terugbetaling vanaf F2.Volgens een bericht in De Standaard van dinsdag zou de minister daar een budget van 90 miljoen euro voor hebben vrijgemaakt. Het kabinet van de minister reageerde op dit krantenartikel. Niet om het bedrag te ontkennen, maar om te ontkrachten dat er geen vergoeding op komst zou zijn voor slachtoffers van bloedtransfusies.KCE-rapportHet Kenniscentrum haastte zich om ook dinsdag zijn nieuwe rapport publiek te maken over de terugbetaling van de hepatitis C-behandeling. De publicatie was oorspronkelijk pas vandaag gepland.Het KCE stelt een stapgewijs scenario voor. Eerst zou een aantal jaren de behandeling terugbetaald worden voor patiënten met fibrostadium 2 - aangetoond met elastografie en bloedtests (FIB4-score, Fibroscan). Vervolgens zou de terugbetaling toegankelijk worden voor alle patiënten met positieve bloedtests. Ten slotte zou het de bedoeling zijn alle patiënten die drager zijn van het virus te behandelen met DAA.De reden van dit stapsgewijze scenario is het enorm hoge kostenplaatje van deze behandeling - hoe hoog weet het KCE ook niet precies. Door stapsgewijze introductie van de terugbetaling - en monitoring van het aantal patiënten dat in aanmerking komt - zou men het impact op de gezondheidsbegroting in de hand willen houden.Het KCE houdt ook een pleidooi voor acties om de prijzen van de middelen te drukken. Door daarover samen met andere landen over te onderhandelen met de industrie - of door een openbare aanbesteding, eventueel op Europees niveau.De DAA die in België beschikbaar zijn op dit moment sofosbuvir (Sovaldi®, Gilead), sofosbuvir in combinatie met ledipasvir(Harvoni®, Gilead), een combinatie van ombitasvir, paritaprevir en ritonavir (Viekirax®, Abbvie), dasabuvir (Exviera®, Abbvie), daclatasvir (Daklinza®, Bristol-Myers Squibb) en simeprevir (Olysio®, Janssen-Cilag).