...

"Ons persbericht van 25 januari jl. en onze brief aan de medicomut-voorzitter, waarin we aandrongen op een correcte financiering van de wachtposten, hebben hun doel niet gemist", stelt de Bvas dinsdag in een persmededeling. Het ASGB/Kartel maakte de dag erop dezelfde claim. Ook de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pakte naar de pers toe uit met de maatregelen die op de Nationale Commissie werden getroffen om op korte termijn al de druk van de ketel te nemen voor de huisartsenposten. Het uitgebreide verhaal door AADM-vertegenwoordiger dokter Roel Van Giel leest u in een apart verslag.Dubbel onthaalHet Riziv zal het dubbele onthaal blijven financieren gedurende deze crisismaanden, stelt Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. "Van eind november tot begin maart zullen wachtposten die meer dan 10.000 patiëntencontacten per jaar hebben een subsidie blijven krijgen voor het zogenoemde dubbele onthaal."Voor 16 weken krijgen de wachtposten zo een bedrag van 7.275,90 euro. Wachtposten die meer dan 20.000 patiëntencontacten per jaar hebben, krijgen zelfs een recht op het dubbele van dat bedrag - om een tweede onthaalmedewerker te kunnen financieren over een periode van 32 weken. De wachtposten zouden volgens de Bvas de besteding van dat budget kunnen verdelen over het hele jaar 2023.Minister Vandenbroucke bevestigt dat er een crisisfinanciering komt voor een extra onthaalmedewerker - afhankelijk van de grootte van de wachtpost zoals ook dokter Blanckaert dat beschreef. Voor het aantal contacten tellen ook teleconsultaties en huisbezoeken mee."Voor een aantal weekends per jaar zullen de wachtposten namelijk hun onthaal gedurende een aantal uren naar keuze (maximum 12 u. per weekend) kunnen versterken", aldus de mededeling van de minister.In totaal wordt hiervoor een bedrag van 330.000 euro uitgetrokken. De wachtposten zullen een bericht krijgen over hoe ze "met een korte aanvraag" de financiering kunnen verkrijgen.Herberekening van de dossiers Zoals gezegd maakt Kartel/ASGB met een persmededeling eenzelfde claim als de Bvas. Voorzitter Thomas Gevaert wou aanvankelijk niet te veel vertellen over wat er al was afgesproken op de vergadering van maandag 30 januari. Volgens hem was afgesproken niet te veel naar buiten te komen met het resultaat van de bespreking voordat ook andere elementen uit het wachtpostendossier werden "afgeklopt" op een volgende vergadering van de Nationale Commissie op 13 februari a.s.Voor 2022 zal het Riziv de dossiers van de huisartsenwachtposten die in 2022 een budgetverhoging vroegen voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen opnieuw analyseren, meldt Kartel/ASGB woensdag evenwel in een eigen mededeling - na die van de Bvas en de minister. "Voor de dossiers waar meer dan het maximum gevraagd werd zal via een one shot op het budget van 2022 een verhoging à rato de aanvaarde reële kosten toegekend worden.""Voor 2023 zal er voor de rubrieken salarissen, huur en nutsvoorzieningen een kostencalculatie gemaakt worden met een verhoging van 2% (voor de indexoverschrijding van november 2022) en een kostencalculatie met een verhoging van 2% + 2% (voor de indexoverschrijding van november 2022 en de vermoedelijke indexoverschrijding van april 2023)." Deze verhoging zal gefinancierd worden uit het budget van 1.000.000 euro voor verhogingen van salaris, huur en energiekosten dat eind 2022 door de NCAZ werd goedgekeurd.Generiek modelZowel dokter Gevaert als dokter Blanckaert stellen dat voor hun syndicaat een aantal van de maatregelen die voor de huisartsenposten worden uitgewerkt, ook moeten gelden voor andere sectoren."Sommige ziekenhuisdiensten, zoals de spoeddienst, kampen met gelijkaardige financieringsproblemen. Er moeten daar vergelijkbare oplossingen komen", vindt Thomas Gevaert."Een aantal van de principes die nu gelden voor de wachtposten moeten geïncorporeerd worden in een generiek model dat ook in andere sectoren gebruikt kan worden", stelt Johan Blanckaert.Over andere punten die maandag 30 januari op de Nationale Commissie aan bod kwamen, brengen we een verslag in onze volgende eAK.Lees verder: AADM: 'Vanaf 2024 nieuwe financieringsregels voor de wachtposten'