...

De Socialistische Mutualiteiten (SM) noemen het akkoord 2012 een stap in de goede richting. Wel zullen ze de indexinlevering van de artsen met argusogen volgen.Dat artsen en ziekenfondsen een tariefakkoord voor 2012 hebben bereikt, is "een stap in de goede richting", zegt Paul Callewaert, de opvolger van dokter Guy Peeters. Hij is positief over de tariefzekerheid voor de patiënten. Verder stemt het respect voor de door de regering opgelegde besparingen - 130 miljoen via een gemoduleerde verlaging van de index - hem tevreden.Zoals bekend leveren huisartsen en specialisten ('intellectuele prestaties') een deel van hun index in. Tegelijk ondersteunt het akkoord de positie van de huisartsen met een verhoging van de praktijktoelage en het accrediteringsforfait. Technische prestaties worden met maar 1% opgetrokken.Index Callewaert kijkt wel uit naar de beloofde structurele besparingen tegen 1 juli 2012. Daartoe hebben artsen en ziekenfondsen zich geëngageerd. Hij dringt aan op een bestrijding van de overconsumptie en ongerechtvaardigde praktijkverschillen, op dit moment eerder een 'minpunt' in het akkoord.De opvolger van Guy Peeters wacht nog af of de artsen het akkoord zullen aanvaarden. "Dat is niet zeker. Veel artsen lieten weten dat zij gekant zijn tegen de indexinlevering. We zullen daarom nauwlettend toekijken dat de rekening van de besparingen niet wordt doorgeschoven naar de patiënten."