...

Bij een eeuwfeest hoort onvermijdelijk een terugblik. Wat zijn voor u de voornaamste verwezenlijkingen van het socialistische ziekenfonds?We zijn erin geslaagd om het gezondheidssysteem in ons land constant uit te bouwen en te verbeteren. Dat is niet vanzelfsprekend als je ziet wat in sommige andere Europese landen is gebeurd. Alleen al in Nederland zijn vandaag een pak mensen niet of onderverzekerd. De laatste 25 jaar is ons systeem natuurlijk sneller geëvolueerd en zijn er heel wat aanpassingen doorgevoerd. Vandaag beschikken we over een ziekteverzekering die quasi voor 100% van de bevolking toegankelijk is. De ziekenfondsen hebben daarbij een voortrekkersrol gespeeld. Dat het departement Sociale Zaken vaak in handen was van een socialistische minister heeft ons sterk geholpen. Alle grote sociale verwezenlijkingen zijn trouwens gebeurd onder een socialistische excellentie.Naast de toegankelijkheid hebben we ook de technologische evolutie gevolgd en ervoor gezorgd dat belangrijke vernieuwingen zoals de bypassingrepen, de katheterisatie, belangrijke materiaalsupplementen, werden opgenomen in de ziekteverzekering. We hebben die grotendeels uit de klauwen van de privéverzekeraars weten te houden. Gezondheidszorg is niet iets om winst op te maken. Een andere belangrijke verdienste is de informatisering van de hele gezondheidssector.Welke rol heeft het ziekenfonds daarin gespeeld?Het socialistische ziekenfonds was 20 jaar geleden de absolute pionier in dat verhaal. Het waren de ziekenfondsen die de eerste lijnen van de automatisering hebben getrokken. Het is gestart met een informaticanetwerk met de RSZ en is intussen uitgegroeid tot een Europees voorbeeld. Als socialistisch ziekenfonds geloofden we daar van meet af aan heel diep in. Begin jaren '90 maakten wij ons sterk dat we onze leden aan de loketten de volle 100% zouden terugbetalen, van zodra ze hun sociale franchise hadden bereikt. We werden weggelachen maar dankzij de informatisering is ons dat effectief gelukt. Het resultaat was dat ook de andere ziekenfondsen zijn gevolgd.Intussen blijft het wel wachten op het vervolg van die veelbelovende digitale revolutie, die voor een pak minder administratieve rompslomp moet zorgen. Komt daar snel schot in?Zeker. In de medicomut is deze week een live demo getoond waarin de digitale 'missing link' tussen artsen en ziekenfondsen is gelegd. Concreet is te zien hoe de aanvraag van hoofdstuk IV medicatie door de arts en het akkoord van het ziekenfonds via digitale weg snel werd verwerkt. Dat moet nu ook door de softwareleveranciers geïntegreerd worden in de bestaande pakketten. Daarover start een proefproject. Vanaf 2014 wordt dit nieuwe systeem uitgerold en zal de doorlooptijd van deze aanvragen enorm verkort worden. Voor een deel verlopen die aanvragen automatisch en gelijktijdig met het consult. De arts zal in een aantal gevallen meteen een bewijs krijgen van een akkoord. Ook het consulteren van de verzekerbaarheid moet vanaf 1 januari 2014 mogelijk zijn voor artsen. Het uitwisselen van de attesten inzake sociale derde betalende staat gepland vanaf 1 juli 2014. De uitrol over alle artsen zal nadien nog zeker een half jaar in beslag nemen.Sommigen twijfelen aan de toekomstige rol van de ziekenfondsen. Jullie stonden vooral bekend als een terugbetalingsdienst maar die functie vervaagt stilaan. Welk ziekenfonds komt er in de plaats?We zitten in een transitieperiode: we evolueren van een pure uitbetalingsorganisatie naar een 'all-in' service. Als ziekenfonds moeten we de verdediging opnemen van mensen die niet of onvoldoende medische zorg krijgen. Tegelijk moeten we hen helpen richting diensten waar ze recht op hebben. Een concreet voorbeeld is een patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis maar die nog extra ondersteuning behoeft. Dan zullen we de complete coördinatie in handen nemen en uitzoeken waar de patiënt nood aan en recht op heeft: poetshulp, thuisverzorging, rolstoel, sociale premies, en zo meer. Voor die nieuwe rol worden onze medewerkers momenteel opgeleid. Qua jobinhoud is dat een pak boeiender dan uitbetalingen doen, en voor onze leden biedt zo'n service op maat een grote meerwaarde. We worden meer een soort coach of begeleider van de patiënt, maar op een sensibiliserende manier. Geen betutteling. Dat kan helpen om ook de minder bereikbare groepen zoals laaggeschoolden en kansarmen toegang te laten vinden tot de juiste zorg.