...

"Hoe goed bedoeld, dit kan voor ons niet", reageerde VVH-voorzitter Herwig Van Dijck op de vraag van het ziekenfonds om de online enquête in te vullen. "Dit is echt niet de manier om wat dan ook over dit onderwerp te bevragen, en al helemaal niet bij de hoofdartsen. We zullen hier enkel over in gesprek gaan met de bevoegde instanties op Volksgezondheid."Een kwart van de ondervraagde artsen vulde de vragenlijst wel in. De antwoorden zijn daarom enkel richtinggevend en kunnen niet als wetenschappelijk robuust gelezen worden, beseft het ziekenfonds.Vragende partijDe bevraging leert dat therapeutische hardnekkigheid bestaat in de Vlaamse ziekenhuizen: meer dan 40% van de respondenten bevestigt dat. Opvallend is voorts dat de ziekenhuizen kansen laten liggen om er iets aan te doen, zo stelt het socialistische ziekenfonds vast. Zo gaan te weinig ziekenhuizen actief na of er een negatieve wilsbeschikking is. "De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is evenwel dat de hoofdartsen vragende partij zijn voor een beter beleid rond therapeutische hardnekkigheid", stelt het ziekenfonds. "Ze erkennen massaal het belang van het uittrekken van voldoende tijd voor de patiënt en zijn van oordeel dat therapeutische hardnekkigheid een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis moet zijn. Ook zijn ze voorstander van het uitwerken van een wettelijk protocol rond therapeutische hardnekkigheid. Dit staat in schril contrast met de realiteit vandaag, waar de problematiek vooral op het individuele artsenniveau wordt besproken."AanbevelingenOp basis van de vaststellingen van het rapport doet het socialistische ziekenfonds enkele aanbevelingen:1. Meer wetenschappelijk onderzoek rond therapeutische hardnekkigheid is nodig, met o.a. een representatieve bevraging bij alle betrokken artsen om de feiten en beoordelingen exacter in beeld te brengen.2. Investeer in een menswaardige zorg. Maak tijd vrij voor gesprekken met de patiënt. Artsen en verpleegkundigen moeten in staat zijn om structureel tijd vrij te maken voor voorafgaand overleg met de patiënt bij bv. zware onderzoeken dan wel ingrepen.3. Check actief het levenstestament. Het gebruik van eHealth zou dat zeker mogelijk moeten maken, voor zover de patiënt dit heeft aangemeld voor opname in zijn medisch dossier.4. Sensibiliseer de patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de 'houding van de patiënt' door de hoofdartsen mee werd beoordeeld (69%) als een mogelijke hinderpaal. Het is dus belangrijk om patiënten te sensibiliseren omtrent de thematiek van therapeutische hardnekkigheid en de persoonlijke keuzes die men hierbij kan maken.