...

In 2010 werden 12% van de raadplegingen en 19% van de huisbezoeken aangerekend via de sociale derdebetaler (SDB). Het systeem kende een aanzienlijke groei, van 6% in 2002 naar 14% vorig jaar. Een evolutie die we moeten relativeren, want de overgrote meerderheid van de huisartsen past de SDB maar weinig toe: de helft attesteert minder dan 2,5% van de huisbezoeken en raadplegingen via het systeem. Om de toepassing van de SDB aan te moedigen, werken de ziekenfondsen en de artsensyndicaten intussen al anderhalf jaar aan een vereenvoudiging van de procedure en kortere uitbetalingstermijnen. Dat in afwachting van de elektronische betaling in 2012/2013. "We willen de administratieve procedures vereenvoudigen", zegt Didier Saint-Jean, inspecteur bij het Franstalige socialistische ziekenfonds. "Bedoeling is om de artsen sneller uit te betalen, binnen de 30 dagen in eerste instantie en op termijn na een week." Concreet zullen de huisartsen al hun documenten voor de SDB voor patiten aangesloten bij het socialistische ziekenfonds naar n enkel contactadres kunnen sturen. De ziekenfondsen engageren er zich ook toe om de prestaties voor patiten die recht hebben op een verhoogde tussenkomst in derdebetaler uit te betalen, ook al is het statuut van de persoon in kwestie intussen veranderd. Het socialistische ziekenfonds wil artsen en patiten ook aanmoedigen om de SDB meer te gebruiken. Uiteraard dient er daarbij rekening te worden gehouden met de lokale situatie. Uit de cijfers blijken immers opvallende inter- en intraregionale verschillen. In Brussel wordt 30% van de raadplegingen en bezoeken via de SDB gefactureerd, tegenover 16% in Wallonien 7% in Vlaanderen.