...

Uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat onze uitgaven voor vergrijzing, gezondheidszorg en werkloosheid in 2009 gestegen zijn tot 30,5% van het bbp. België komt daarmee iets boven het Europese gemiddelde van 29,5% uit.Tussen 2000 en 2008 stegen de socialezekerheidsuitgaven met 51,8% van 64 naar 97 miljard euro aan lopende prijzen*. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,36%. (Ter vergelijking: onze welvaart steeg in die periode met 37%.) De sterkste stijgingen vielen te noteren in de gezondheidszorg, de werkloosheid en de pensioensector.Enkele evoluties op een rij:- Het aantal zorgverleners in België kent een constante groei tussen 2007 en 2010, het aantal huisartsen blijft evenwel relatief stabiel.- De totale uitgaven aan pensioenen stijgen jaarlijks met meer dan 5%, in 2010 lag het totaalbedrag op bijna 25 miljard. Het einde van die evolutie is zeker nog niet in zicht, gezien de vergrijzende bevolking. Bovendien stappen steeds meer mensen later in het pensioensysteem. Er wordt bijvoorbeeld vaker gebruikgemaakt van brugpensioenen, die onder het werkloosheidsregime vallen.- De werkloosheid steeg de laatste jaren sterk door de crisis, van 7,5% in 2007 tot 8,4% in 2010.- De uitgaven in het hader van de werkloosheidsverzekering stegen in diezelfde periode van 6,6 miljard euro tot 7,79 miljard euro.Europese trendOok in de buurlanden is gedurende het laatste decennium een relatief sterke stijging vast te stellen in de uitgaven op het gebied van sociale bescherming. Ierland kende de grootste jaarlijkse groei (13,54%), gevolgd door Spanje (8,54%) en Luxemburg (8,04%). In Duitsland (1,64%) en Groot-Brittannië (0,4%) stegen de uitgaven het minst snel.De cijfers zijn in te kijken op de site van de FOD Sociale Zekerheid.