...

Jonge artsen zitten vaak met praktische vragen over hun beroep. "En dat wijst erop dat de opleiding van haio's hier nog tekortschiet ", stipte Rita Cuypers, directeur van het ASGB, aan in AK 2151. Van Dijck pikt daarop in met enkele praktische onderwerpen. Zo demonstreert hij aan de hand van een voorbeeld het gebruik van de zoekmachine van de FOD Justitie, die artsen moet toelaten om snel en eenvoudig elementen terug te vinden in de ziekenhuiswet. Ook de geneeskundige Manama's komen aan bod: voortgezette master-na-masteropleidingen die als doel hebben huisartsen en specialisten extra tools aan te reiken voor hun verdere carrie. De Manama's zijn volledig getegreerd in het normale studieaanbod en omvatten verschillende modules: de rol van de huisarts/specialist als medicus, als communicator, als wetenschapper en als manager. Enkel de managermodule wordt interuniversitair georganiseerd, de andere modules worden door de faculteiten zelf ingevuld.Wet op de arbeidsduurTen slotte behandelt Van Dijck nog de wet op de arbeidsduur, die van belang is voor zowel gesalarieerde artsen en specialisten als voor kandidaat-artsen in opleiding. Door de nieuwe wet mogen die groepen nu slechts 48 uur - en onder welbepaalde voorwaarden 60 uur - per week werken, een regeling die fel onder vuur ligt. "Maar ik bespreek enkel de praktische kant van de zaak", benadrukt Van Dijck. "Vandaag is die wet wet. We moeten er ons dan ook naar voegen. We kregen hier (AZ Sint-Maarten in Mechelen, red.) zelfs al de sociale inspectie over de vloer om te zien hoe we die maatregel in de prakijk omzetten."Er blijken heel wat jonge artsen geteresseerd in het symposium. Momenteel staat de teller op meer dan 130 inschrijvingen, maar er volgen er zeker nog. Wie geteresseerd is in het symposium, kan zich nog steeds inschrijven .