...

Tot voor kort waren enkel ziekenhuizen en woningcorporaties vrijgesteld van de meldingsplicht voor overheidssubsidiëring. Maar nu keurde de Europese Commissie een herziening van de regels goed waardoor álle sociale diensten van algemeen economisch belang (DAEB's) vrijgesteld worden van die plicht.DAEB's "werkzaam in de gezondheidszorg en de langdurige zorg (bijv. woonzorgcentra), de kinderopvang, de toegang en herintreding tot de arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de zorg voor sociale inclusie van kwetsbare groepen" zullen hun overheidssteun dus niet meer moeten aangeven.Andere DAEB's daarentegen moeten overheidssubsidiëring straks al aangeven vanaf 15 miljoen euro per jaar, in plaats van 30 miljoen euro vroeger.