...

Patiten die de consultatie van een huisarts maar moeilijk kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de 'regeling derde betaler'. Die regeling zou vanaf 1 juli worden versoepeld, maar de publicatie daarvan in het Staatsblad laat volgens het SVH op zich wachten. Nochtans was daarover zes maanden geleden een akkoord afgesloten."Zo missen veel patiten weer de beloofde remgeldverlaging door een overheid die weer haar werk niet doet," verzucht Dr. Rufij Baeke, ondervoorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen in De Zondag.De vele verschillende ziekenfondsen overstelpen sinds twee dagen de huisartsen met stapels papier door hen elk apart aan te schrijven en doen aldus een overigens nutteloze tsunami van administratieve richtlijnen ontstaan, zegt Baeke."Zoals ook de verlenging van het GMD met enige goede wil van ziekenfondszijde doodeenvoudig via eHealth zou kunnen geregeld worden, kunnen ook de remgeldvoordelen voor de patit in het raam van de sociale derde betaler elektronisch gerealiseerd worden, zonder nieuwe administratieve rompslomp ten laste van de huisarts."