...

Vanaf 1 januari 2015 is de 'sociale derdebetalersregeling' verplicht, dat schreven we al in de Artsenkrant van vrijdag. Maar wat met de garanties die de syndicaten in verband met die verplichting hadden gevraagd?Een eis van de syndicaten was dat de derdebetalersregeling alleen verplicht kon worden als die geen extra administratieve belasting voor de artsen zou teweegbrengen. De elektronische facturatie via MyCarenet moet de betaling vlot laten verlopen. De verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen zou daarom pas ingaan na 2014, zodat MyCarenet eerst klaar kan zijn.Mogelijk?Aan de wet over de "toegankelijkheid van de gezondheidszorg" die op 31 december in het Staatsblad verscheen, voegde men dan ook een amendering toe tijdens de besprekingen in de Kamercommissie. Die stelt dat vóór de invoering van de verplichte derdebetalersregeling de Medicomut (of als dat niet lukt, de minister) nog een advies moet uitbrengen. Er kan dan eerst worden vastgesteld of de elektronische facturatie ondertussen mogelijk is."Dat zet druk op de ziekenfondsen om dat onderdeel van MyCarenet met spoed af te werken," zo stelt Reinier Hueting van het Kartel. "En dat is een goede zaak. Ook nu passen we de derdebetalersregeling toe als de patiënt daarom vraagt. We krijgen ons geld dan niet meteen, maar moeten zelf eerst nog de extra administratie in orde brengen. Dat wordt een stuk makkelijker wanneer de ziekenfondsen hun beloften zullen nakomen."HuisbezoekenEen andere eis was dat de derdebetalersregeling niet geldt voor huisbezoeken. "De derdebetalersregeling toepassen zou de inspanning om het aantal huisbezoeken te verminderen, teniet kunnen doen", zo stelt Dr. Hueting. Die 'uitzondering' voor de huisbezoeken staat ook niet in de wet zelf vermeld, maar maakt wel onderdeel uit van de verdere bepalingen die met een Koninklijk Besluit moeten worden geregeld.