...

Dat blijkt uit cijfers van het Riziv die Artsenkrant kon inkijken. De meerderheid van de artsen die in 2010 de conventie aanvaardde - 23.563 om precies te zijn - deed dat voor hun volledige beroepsactiviteit. Zij mogen zich volledig geconventioneerd noemen, ze hadden recht op het volledige sociaal statuut van 4.141 euro.De overige 2.066 artsen waren partieel geconventioneerd. Zij houden zich alleen op welbepaalde tijdstippen aan de officie tarieven, en dus niet voor het geheel van hun beroepsactiviteit. Daarnaast betaalde het Riziv ook gedeeltelijke sociale voordelen uit aan 28 artsen die in de loop van 2010 hun praktijk startten. Ze kregen een proportioneel bedrag afhankelijk van het aantal maanden dat ze als arts aan de slag waren.Wie de rekensom maakt, stelt vast dat het Riziv vorig jaar afgerond 97 miljoen euro betaalde aan artsen die zich volledig naar de conventie schikten, en nog eens vier miljoen aan partieel geconventioneerden. Dat brengt het totaal op 102 miljoen euro, de 28 starters niet meegerekend. Vergelijken we met 2008 en 2009, dan merken we amper verschuivingen op. Het aantal artsen dat een sociaal statuut uitgekeerd krijgt, schommelt tussen 25.000 en 26.000.Spoorloos verdwenen?Deze nieuwe cijfers zijn interessant omdat ze een ander licht werpen op de vraag hoeveel echte en onechte huisartsen er zijn. Elk jaar in februari laait die discussie weer op als het Riziv in kaart brengt hoeveel artsen de conventie hebben aanvaard - respectievelijk geweigerd.Nemen we opnieuw 2010 als voorbeeld. Het Riziv telde toen 7.428 weigerende artsen. Tellen wie die op bij de 25.629 die dat jaar een sociaal statuut ontvingen en dus de conventie hadden aanvaard, dan brengt ons dat op een totaal van 33.057. Terwijl er volgens de laatste cijfers van de overheid meer dan 44.000 artsen in Belgirondlopen...Conclusie: er zijn dus afgerond 11.000 artsen die geconventioneerd noch gedeconventioneerd zijn. Zijn ze spoorloos verdwenen? Neen, maar de kans is klein dat ze geneeskunde beoefenen. Kan het zijn dat dit de veelbesproken onechte huisartsen zijn, waar velen tot op vandaag vergeefs op zoek naar waren?