...

Partieel geconventioneerden moeten wel enkele strikte voorwaarden volgen. Huisartsen mogen maximaal driemaal per week (per blok van maximaal vier aaneengesloten uren) eigen tarieven aanrekenen. Het betreft enkel prestaties in de spreekkamer.Partieel geconventioneerde specialisten mogen alleen afwijkende bedragen aanrekenen voor ambulante patiten. Minstens de helft van hun prestaties voor die patiten moet binnen de afspraken van het akkoord vallen. Afwijkingen kunnen hooguit vier keer per week per blok van maximaal vier aangeengesloten uren.PensioenDe exacte regeling verscheen vandaag in het Staatsblad. Daarin zijn ook de basisbedragen van rust- en overlevingspensioen vastgelegd, respectievelijk 5.153 en 4.294,28 euro per jaar.