...

Sinds vorig jaar moet u om recht te hebben op het bedrag van het sociaal statuut niet alleen toegetreden zijn tot het akkoord maar ook een minimumactiviteit als arts hebben. Maar ook als u de minimumactiviteit niet haalt, hebt u misschien toch recht op het sociaal statuut.AssimilatieprocedureEven recapituleren. Het Riziv gaat de minimumactiviteit na aan de hand van het totale bedrag dat u tijdens het 'referentiejaar' hebt aangerekend voor Riziv-prestaties. Het referentiejaar voor 2018 is 2016. Het bedrag waarvoor u minstens prestaties moet hebben gerekend, is afhankelijk van uw specialisme. Er is ook een verlaagde activiteitsdrempel - typisch de helft van de minimumactiviteit - die recht geeft op een gedeelte van het 'sociaal statuut' (zoals bij een gedeeltelijke toetreding tot het akkoord).Artsen die actief zijn in de verzorgingssector maar niet het minimumbedrag voor hun specialisme aanrekenen, bijvoorbeeld omdat ze zelf hun prestaties niet inbrengen, kunnen beroep doen op een assimilatieprocedure. Het Riziv kan dan nagaan of het hun activiteit op gelijke voet kan zetten met die van artsen die het minimumbedrag wel hebben gehaald.De assimilatieprocedure kan ook gelden voor artsen die volgens de cijfers waarover het Riziv beschikt, alleen maar de verlaagde activiteitsdrempel halen. Zij kunnen misschien ook aantonen dat ze wel recht hebben op het volledige bedrag van het sociaal statuut.Wanneer u volgens het Riziv de minimumactiviteit niet heeft gehaald, stuurt het u samen met het aanvraagformulier voor uw sociaal statuut een zogenaamd assimilatieformulier op.CategorieënOok vorig jaar kon u al een assimilatieaanvraag indienen. Het Riziv ontving er een duizendtal - waarvan er 811 voor verder onderzoek in aanmerking kwamen. Het Riziv deelde die aanvragen in in een aantal categorieën.Overleg is momenteel aan de gang binnen de Nationale Commissie welke categorieën van artsen onder welke voorwaarden effectief 'geassimileerd' kunnen worden - en dus hetzelfde recht hebben op het sociaal statuut als artsen die de minimumactiviteit hebben bereikt. Die discussie wordt dus gevoerd aan de hand van de assimilatieaanvragen die vorig jaar bij het Riziv binnenkwamen.De Nationale Commissie zou volgens het akkoord artsen-ziekenfondsen eind deze maand een concreet voorstel klaar moeten hebben.Maar voorlopig is nog niet bekend welke categorieën zullen worden 'geassimileerd'. Een overzicht van de belangrijkste categorieën artsen die men in de assimilatieaanvragen van vorig jaar onderscheidt, vindt u hier.Meer uitlegBeginnende artsen moeten geen minimumactiviteit bewijzen. Artsen die ziek zijn geweest, zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof hebben opgenomen, kunnen een periode van inactiviteit in rekening laten brengen.Alle details vindt u op deze pagina van de Riziv-website.Voor een aantal artsen zeker geen detail: er is nog steeds geen oplossing gevonden voor de artsen die sinds begin 2016 hun pensioen hebben opgenomen maar daarnaast nog actief blijven in hun praktijk en het tariefakkoord toepassen. Zij kunnen niet meer verder aan pensioenopbouw doen. Het Riziv is nog steeds op zoek naar een sociaal voordeel dat in de plaats kan komen.