Uit onze nieuwe enquêteresultaten voor 2019 blijkt dat in vergelijking met 2018 het aantal rokers stabiel blijft (18% dagelijkse rokers). Om het aantal rokers verder terug te dringen, moet dringend werk worden gemaakt van bijkomende antitabaksmaatregelen.

Stichting tegen Kanker wil de ambitie van een rookvrije generatie in de regeerakkoorden opgenomen zien en vraagt de volgende regeringen om een antitabaksplan uit te werken waarmee onze kinderen een rookvrije toekomst tegemoet kunnen gaan. Een overgrote meerderheid van de bevolking (7 op 10 Belgen) steunt dit.

Wat denkt de Belg over antitabaksmaatregelen?

De laatst genomen tabakspreventiemaatregelen worden ondersteund door de bevolking. Zo gaat de Belg akkoord met:

  • rookvrije auto's wanneer er minderjarigen meerijden (90%)
  • het optrekken van de leeftijd voor de verkoop van tabaksproducten naar 18 jaar (79%)
  • de neutrale sigarettenpakjes (61%).

Er is een groot draagvlak om verder te gaan met nieuwe maatregelen:

  • het verbieden van alle tabaksreclame op de verkoopplaats (69%)
  • een verbod op het zichtbaar tonen van tabaksartikelen in de winkel (62%).

Iets minder populair, maar nog steeds gedragen door een meerderheid van de bevolking zijn:

  • het optrekken van de prijs van roltabak tot het prijsniveau van sigaretten (57%)
  • de sigaretten nog duurder maken (56%)
  • het aantal verkooppunten reduceren (56%).

Vooral 25 tot 34-jarigen staan achter het nemen van beleidsmaatregelen om het roken tegen te gaan en ze verschillen hierin sterk van mening met de generatie 55 tot 64-jarigen.

De verkoop van tabak gewoon verbieden?

Al bijna de helft van onze bevolking vindt dat de verkoop van tabaksartikelen geheel verboden zou moeten worden (45%). Vooral de leeftijdsgroepen onder de 45 jaar staan daar achter. Niet verwonderlijk want de meeste rokers zitten in de leeftijdscategorie 45-64 jaar.

Een opmerkelijk cijfer waar ons oog op viel: 22% van de rokers vindt zelf dat het verkopen van tabak verboden zou moeten worden.

Werken aan een 'endgame'

Meer en meer landen hebben een duidelijk streefdoel om het tabaksprobleem aan te pakken en formuleren een endgame (tegen jaar x willen we dat er niet meer gerookt wordt of dat het aantal rokers niet meer dan 5% van de bevolking bedraagt). Met verbazing stelden we vast dat de startnota voor de volgende Vlaamse regering met geen woord rept over preventie. Je vindt er wel een heel concrete doelstelling in over de werkzaamheidsgraad die naar 80% moet. Dat je via (tabaks)preventie een enorme impact kan hebben, zowel op welzijn als op welvaart, schijnt men blijkbaar te vergeten.

De bom van onbetaalbare ziektekosten in de toekomst dikt ferm aan

Toegegeven, vele hefbomen voor het terugdringen van het aantal rokers liggen op het federale niveau, zoals de hogere taksen, een uitstal- of reclameverbod. Maar dit mag toch niet beletten dat de nieuwe Vlaamse regering zelf geen ambitieuze doelstelling meer aan de dag legt voor een domein waarvoor ze bevoegd is?!

Oproep: goede interministeriële conferentie over de strijd tegen roken

De bom van onbetaalbare ziektekosten in de toekomst dikt ferm aan en elke dag zijn er weer jongeren die in de verslavingsval trappen. De meeste mensen willen dat de problemen worden aangepakt en het zal hen worst wezen op welk niveau in onze complexe staatsstructuur dit gebeurt.

De resultaten van onze rookenquête tonen duidelijk aan dat Jan met de pet wil dat het vooruit gaat. Het is aan onze politici om dit waar te maken, zowel op Vlaams niveau als op het federale. Een duidelijk doel in het regeerakkoord, en interministeriële conferenties om ervoor te zorgen dat de beleidsniveaus op elkaar zijn afgestemd. Maar ja, dan moeten we natuurlijk eerst die regeringen hebben.

Uit onze nieuwe enquêteresultaten voor 2019 blijkt dat in vergelijking met 2018 het aantal rokers stabiel blijft (18% dagelijkse rokers). Om het aantal rokers verder terug te dringen, moet dringend werk worden gemaakt van bijkomende antitabaksmaatregelen. Stichting tegen Kanker wil de ambitie van een rookvrije generatie in de regeerakkoorden opgenomen zien en vraagt de volgende regeringen om een antitabaksplan uit te werken waarmee onze kinderen een rookvrije toekomst tegemoet kunnen gaan. Een overgrote meerderheid van de bevolking (7 op 10 Belgen) steunt dit. Wat denkt de Belg over antitabaksmaatregelen?De laatst genomen tabakspreventiemaatregelen worden ondersteund door de bevolking. Zo gaat de Belg akkoord met:Er is een groot draagvlak om verder te gaan met nieuwe maatregelen: Iets minder populair, maar nog steeds gedragen door een meerderheid van de bevolking zijn:Vooral 25 tot 34-jarigen staan achter het nemen van beleidsmaatregelen om het roken tegen te gaan en ze verschillen hierin sterk van mening met de generatie 55 tot 64-jarigen. De verkoop van tabak gewoon verbieden?Al bijna de helft van onze bevolking vindt dat de verkoop van tabaksartikelen geheel verboden zou moeten worden (45%). Vooral de leeftijdsgroepen onder de 45 jaar staan daar achter. Niet verwonderlijk want de meeste rokers zitten in de leeftijdscategorie 45-64 jaar. Een opmerkelijk cijfer waar ons oog op viel: 22% van de rokers vindt zelf dat het verkopen van tabak verboden zou moeten worden.Werken aan een 'endgame'Meer en meer landen hebben een duidelijk streefdoel om het tabaksprobleem aan te pakken en formuleren een endgame (tegen jaar x willen we dat er niet meer gerookt wordt of dat het aantal rokers niet meer dan 5% van de bevolking bedraagt). Met verbazing stelden we vast dat de startnota voor de volgende Vlaamse regering met geen woord rept over preventie. Je vindt er wel een heel concrete doelstelling in over de werkzaamheidsgraad die naar 80% moet. Dat je via (tabaks)preventie een enorme impact kan hebben, zowel op welzijn als op welvaart, schijnt men blijkbaar te vergeten. Toegegeven, vele hefbomen voor het terugdringen van het aantal rokers liggen op het federale niveau, zoals de hogere taksen, een uitstal- of reclameverbod. Maar dit mag toch niet beletten dat de nieuwe Vlaamse regering zelf geen ambitieuze doelstelling meer aan de dag legt voor een domein waarvoor ze bevoegd is?!Oproep: goede interministeriële conferentie over de strijd tegen roken De bom van onbetaalbare ziektekosten in de toekomst dikt ferm aan en elke dag zijn er weer jongeren die in de verslavingsval trappen. De meeste mensen willen dat de problemen worden aangepakt en het zal hen worst wezen op welk niveau in onze complexe staatsstructuur dit gebeurt. De resultaten van onze rookenquête tonen duidelijk aan dat Jan met de pet wil dat het vooruit gaat. Het is aan onze politici om dit waar te maken, zowel op Vlaams niveau als op het federale. Een duidelijk doel in het regeerakkoord, en interministeriële conferenties om ervoor te zorgen dat de beleidsniveaus op elkaar zijn afgestemd. Maar ja, dan moeten we natuurlijk eerst die regeringen hebben.