...

Wat we vandaag zien lijkt de aanzet van het beloofde 'kadaster' van de EMD-pakketten. Dat zou in de plaats komen van de eenvoudige lijst van erkende pakketten.Voor elk pakket geeft de pagina aan of ze in orde zijn met de diensten van het eHealthPlatform, zoals de eHealth-boxen, de vercijfering,....Van MyCarenet, de ziekenhuishubs, BelRAI, CEBAM,...De informatie is wel nog voorbarig. Voor BelRAI, CEBAM en eMediAtt en de 'functionele basissokkel' is blijkbaar nog geen enkel pakket in orde. We veronderstellen dat deze tests nog moeten starten.Wat je achter de registratie voor de verschillende items momenteelal moet zoeken, is ook niet zo duidelijk. Voor wat het waard is, het naarstige HealthOne lijkt het verst te zijn gevorderd in de verschillende al geteste gebieden.We gaven in de laatste krant een lijstje van een zestal pakketten die de moeite waard zijn om in het oog te houden. De lijst in dit 'kadaster' bevat 10 pakketten, waarvan de helft ook in dat lijstje voorkwam: CareConnect, CGM Daktari, HealthOne, Medispring en TOPAZ.Andere pakketten die ook nog in de running zijn, zijn CGM Windoc, Pricare, Medinect, Prodoc en Omnipro.Een pakket uit ons lijstje dat nog niet in dit kadaster is opgenomen is MOAPR - de opvolger van het Klinisch Werkstation van NexuzHealth. MOAPR staat voor 'mother of all patient records'. NexuzHealth is, zoals u wellicht weet, een joint venture tussen KU Leuven en CEGEKA.In de lijst van tien pakketten zitten al twee nieuwkomers: Medispring en TOPAZ - twee pakketten met een coöperatieve achtergrond.Van de lijst van 17 pakketten uit 2017 zijn de helft ondertussen van de kaart verdwenen. Maar het ziet er naar uit dat het landschap de komende jaren nog verder hertekend zal worden.De lijst zoals die er vandaag uitziet kunt u hier bekijken. Opgelet, de registratie voor 2019 is nog helemaal geen officiële lijst.