...

Het gebruik van de patitenbijsluiter werd gealueerd in een representatief staal van 800 personen. Zes op de tien leest de bijsluiter als ze het geneesmiddel voor het eerst kopen. Slechts een kwart leest het papiertje in detail. Mannen zijn opvallend minder geteresseerd dan vrouwen. De hoeveelheid medicijnen die iemand inneemt, is niet van tel. Patiten die veel pillen slikken, gaan er niet noodzakelijk bewuster mee om.De populairste rubrieken op de bijsluiter zijn de posologie en de bijwerkingen. Veiligheidswaarschuwingen worden amper gelezen.De meeste patiten vinden dat ze genoeg informatie krijgen van hun arts of apotheker en daarom de bijsluiter niet hoeven te lezen. Het kleine lettertype zou niet bepalend zijn.Flashy websiteInternet wordt nog relatief weinig gebruikt om informatie op te zoeken over geneesmiddelen. Slechts een op de vijf zoekt al eens een bijsluiter op het net. Mannen, laaggeschoolden en 65-plussers doen dat amper.De website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is te weinig gekend bij het grote publiek. Nochtans zijn patiten wel geteresseerd in een website waar ze alle bijsluiters gecentraliseerd kunnen vinden, maar die zou dan dynamischer en toegankelijker moeten. IT-gadgets kunnen misschien ook mannen over de brug halen.